News
Local

Unapređivane digitalnih istraga u suzbijanju trgovine ljudima i krijumčarenju migranata

U nastojanju da omogući ključnim akterima u borbi protiv trgovine ljudima i krijumčarenju migranata da budu korak ispred počinilaca kriminalnih aktivnosti, IOM Srbija je organizovao specijalizovanu obuku u Beogradu 12. i 13. oktobra, okupivši najznačanije predstavnike tužilaštva i policije iz ove oblasti u Srbiji. 

Obuka koju su vodili Branko Stamenković, tužilac za visokotehnološki kriminal i vodeći stručnjak iz ove oblasti u Srbiji, i kapetan policije, Miloš Đorđević u fokusu je imala potrebu za prilagođavanjem istražnih metoda u svetlu brzog napretka digitalnih tehnologija. Kriminalne mreže sve više koriste digitalne platforme, povećavajući opseg i uticaj ovih zločina i poboljšavajući njihovu sposobnost za uključivanje u trgovinu ljudima i krijumčarenje migranata. 

Razumevanje evoluirajućih taktika i globalnih pravnih alatki od suštinskog je značaja za iskorišćavanje potencijala novih tehnologija za efikasnu borbu protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata. 

Imajući u vidu da krijumčari sve više koriste digitalne alate, uključujući društvene medije, mobilne aplikacije i online igračke platforme, kako bi izvršavali svoje zločine, cilj obuke je bio na sagledavanju važnosti pravovremene, koordinisane i odgovarajuće akcije. Učesnicima su prikazani modeli kriminalnih operacija u digitalnoj sferi kao i međunarodni pravni instrumenti za efikasnu borbu protiv ovih nezakonitih aktivnosti. 

Napretkom tehnologije povećava se i mogućnost različitoog delovanja ključnih aktera u borbi protiv trgovine ljudima, koji uključuje bolje praćenje i analizu podataka nezakonitih aktivnosti. Kroz multidimenzionalni pristup, učesnicima su prikazane nove tehnike za unapređenje digitalnih istraga, uključujući osnove visokotehnološkog kriminala i međunarodne pravne saradnje u ovoj oblasti, kako bi se unapredile veštine polaznika obuke u svrhu boljeg istraživanja i prikupljanja obaveštajnih podataka. 

Obuka, podržana od strane Ministarstva inostranih poslova Danske, kroz projekat "Zajedničko delovanje Zapadnog Balkana u borbi protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima", koju je sproveo IOM, predstavlja značajan korak ka efikasnijem i bolje koordinisanom odgovoru na moderne izazove u borbi protiv trgovine ljudima i krijumčarenju migranata.

 

SDG 5 - Gender Equality
SDG 9 - Industries, Innovation and Infrastructure
SDG 16 - Peace Justice and Strong Institutions
SDG 17 - Partnerships for the Goals