Kancelarija IOM-a u Beogradu je otvorena 1992. godine. Republika Srbija postala je zemlja članica Međunarodne organizacije za migracije u novembru 2001. godine.

Srbija je zemlja destinacije za izbeglice, interno raseljena lica, i zemlja porekla brojnih migranata – hiljade ljudi su pronašle zaštitu u Evropskoj uniji, SAD i drugim zemljama.

Tokom godina, prateći potrebe i prioritet Vlade Srbije i njenih institucija, aktivnosti IOM-a su se proširile u zemlji od onih koje su podrazumevali programe podrške u post-vandrednom stanju do suzbijanja trgovine ljudima, potpomognuti dobrovoljni povratak, programe kompenzacije, trajna rešenja za izbeglice i IRL, izgradnju kapaciteta u oblasti upravljanja migracijama, i migracije i razvoj.

Republika Srbija se susreće sa svim formama migracija: spoljnim i unutrašnjim, prinudnim i dobrovoljnim, regularnim i iregularnim, migracijama visoko kvalifikovanih i nekvalifikovanih radnika, imigracijom i emigracijom. Ova raznolikost postavlja brojne različite ali svakako povezane izazove u modernom upravljanju migracijama.

U bliskom partnerstvu i koordinaciji sa Ministarstvom untrašnjih poslova i Komesarijatom za izbeglice, IOM misija u Srbiji je podržavala nacionalne napore u upravljanju i izazovima koje donose migracije. Republika Srbija je pokazala svoju spremnost i sposobnost da se uhvati u koštac sa ovim izazovima na sveobuhvatan i holistički način, podjednako i kroz konkretne korake i kroz inovacije u normativnom okviru upravljanju migracijama. Ovi napori su poštovali evropske standarde i proširili su primenu pravnog okvira Evropske unije, u isto vreme poštujući nacionalne zahteve neophodne za transformaciju migracija u pozitivnu silu za dalji ekonomski i društveni razvoj zemlje.

Rad IOM-a u Srbiji karakteriše pružanje pomoći ugroženima i snažno prisustvo na terenu, koji su osnova jakog i trajnog partnerstva sa vladama, kao i sa nacionalnim i lokalnim nevladinim organizacijama. Zahvaljujući otvorenom dijalogu i istinskom partnerstvu, IOM je mogao da ostvari svoje ciljeve.