News
Local

Nov početak i nove nade za Slađana, Mirsadu i njihovu decu u Srbiji

Slađan i Mirsada, muž i žena, otišli su iz Srbije u Nemačku u potrazi za boljim životom.

Slađan je nekada bio zaposlen kao radnik u jednom komunalnom preduzeću u Srbiji. Kada se 2014. oženio i dobio prvo dete, ispunio je svoj san o osnivanju sopstvene porodice. Ali ubrzo Slađan je ostao bez posla, a mogućnosti da on i supruga zarade za život postale su retke. Jedina pomoć koju su dobijali bila je od Slađanovih roditelja, koji su takođe bili nezaposleni i, kao i Slađan i njegova porodica, živeli su od male socijalne pomoći.

Usled pogoršanja uslova života, Slađan i Mirsada su odlučili da emigriraju u Nemačku i tamo podnesu zahtev za azil. Njihova ćerka je tada imala manje od tri godine.

Tokom boravka u Nemačkoj, Slađan i Mirsada dobili su još dvoje dece. Nakon pet godina provedenih u Nemačkoj, petočlana porodica se dobrovoljno vratila u Srbiju 2021. godine uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

„Sada imamo veliku porodicu za izdržavanje, ostali smo bez novca u Nemačkoj. Kada smo se vratili u Srbiju, još zimus, nisam mogao bez pomoći da kupim pristojnu odeću za svoju decu, ni drva za ogrev, a da ne govorim u kakvom je stanju bila roditeljska kuća kada smo se vratili“, poverio se Slađan.

IOM Nemačka omogućava asistirani dobrovoljni povratak u okviru programa REAG/GARP, koji je upotpunjen programom reintegracije StarthilfePlus 2017. Komponenta koja se primenjuje u Srbiji se dodeljuje određenoj grupi migranata, koji moraju da ispune utvrđene kriterijume. Pomoć koja se pruža kroz pakete za reintegraciju ima za cilj da osnaži korisnike i da im olakša reintegraciju u društvo nakon što se dobrovoljno vrate u svoje zemlje porekla.

Po povratku u Srbiju, Slađan i Mirsada su imali koristi od prilagođene podrške za reintegraciju nakon povratka. Uslovi života u roditeljskom domu u koji su se vratili bili su neadekvatni i neprikladni za život petočlane porodice sa decom. Timovi IOM-a u Srbiji, u bliskoj saradnji sa IOM-om u Nemačkoj, pružili su porodici direktnu finansijsku pomoć, podršku u opremanju i renoviranju kuće i pokrivanju različitih vrsta medicinskih troškova.

„Tako smo srećni što smo odmah po povratku imali na raspolaganju sredstva da pokrijemo većinu naših osnovnih potreba. Najbolja stvar je naša renovirana kuća. Naša deca imaju svoj krov nad glavom i to je za mene i mog supruga najvažnije” – rekla je Mirsada prilikom posete tima IOM Srbija.

Na Zapadnom Balkanu, IOM nastavlja da sprovodi programe povratka i reintegracije iz i u region kao ključni element svoje nove politike o punom spektru povratka, readmisije i reintegracije. Osim što pomaže migrantima da se reintegrišu u društvo, pomoć pri reintegraciji nadovezuje se i uključuje potrebe zajednice povratka. Kroz programe asistiranog dobrovoljnog povratka i reintegracije (AVRR), IOM je pomogao više od 2.800 migranata u povratku sa Zapadnog Balkana u više od 30 zemalja porekla, i prilagođenu pomoć pri reintegraciji, kroz pružanje informacija o povratku, kao i savetovanje o povratku i reintegraciji. IOM je takođe pomogao stotinama ljudi koji su se vratili na Zapadni Balkan.

SDG 5 - Gender Equality
SDG 8 - Decent Work and Economic Growth
SDG 10 - Reduced Inequalities
SDG 16 - Peace Justice and Strong Institutions
SDG 17 - Partnerships for the Goals