News
Local

IOM-UNDP Global Programme on Making Migration Work for Sustainable Development (M4SD) - drugi sastanak Odbora Globalnog programa

Rabat, 13. jun 2022. – Održan je drugi sastanak Odbora Globalnog programa, čiji je domaćin bila vlada Kraljevine Maroko u okviru Globalnog programa IOM-UNDP Global Programme on Making Migration Work for Sustainable Development (M4SD), koji finansira Švajcarska kroz Švajcarsku kancelariju za saradnju (SDC). Preko 60 stručnjaka iz oblasti migracija, mobilnosti ljudi i razvoja, uključujući predstavnike nacionalnih i lokalnih vlada, agencija UN, donatora, privatnog sektora i organizacija civilnog društva, okupilo se 13. i 14. juna da diskutuju o postignutom napretku, budućim planovima kao i idejama za korišćenje migracija za unapređenje ciljeva održivog razvoja (SDG).

Ova dugotrajna inicijativa koja primenjuje metodologiju za integrisano upravljanje migracijama, unapređenje koherentnosti politika i podsticanje veće koristi za zajednice, u skladu sa nacionalnim i lokalnim razvojnim prioritetima, sada je u trećoj fazi Globalnog programa IOM-UNDP, koji je pokrenut 2019. godine. Program pokazuje kako integrisanje migracija u sektorske i razvojne politike daje rezultate na terenu koji direktno podržavaju Agendu za održivi razvoj 2030, premošćavajući jaz između politike i prakse. Da bi se to postiglo uz promovisanje novih mogućnosti za imigrante i sve članove zajednice kroz bolje obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i socijalnu sigurnost, sprovode se konkretni programi sa fokusom na skalabilnost i povećan udeo vlade u svemu tome.

Globalni program naglašava uključivanje više zainteresovanih strana i stavlja mobilnost u središte naših globalnih ciljeva uzimajući sveobuhvatni pristup vlade i društva. Stručnjaci su takođe raspravljali o različitim ključnim pitanjima koja će unaprediti znanje o vezama između upravljanja migracijama i održivog razvoja- kako su zemlje uključile migracije u svoje politike, promovisale rodno odgovorne i inkluzivne pristupe, obezbedile jednak pristup zdravstvu, obrazovanju, zapošljavanju i drugim mogućnostima, i osnažili migrante kao vlasnike preduzeća, zaposlenike i agente promena. Dizagregirani podaci o migracijama i koordinacija između različitih politika i službi, na nacionalnom i lokalnom nivou, sa dijasporom, grupama migranata i privatnim sektorom su druge teme za diskusiju. Ovi pristupi osiguravaju programiranje i kreiranje politike zasnovano na dokazima.

Zemlje učesnice bile su Bangladeš, Ekvador, Jamajka, Kirgistan, Republika Moldavija, Maroko, Nepal, Filipini, Senegal, Srbija i Tunis.

Svetlana Velimirović, zamenica komesara u KIRS-u, koja je predvodila delegaciju Srbije, predstavila je viziju Srbije koja se odnosi na budući rad u oblasti migracija i razvoja, kao i iskustva u praksi prikupljanja podataka o migracijama i izradi migracionih profila za razvoj politika u Srbiji, prvog dana sastanka Globalnog programskog odbora.

Predstavnici lokalnih samouprava Ivanjice, Prokuplja i Knjaževca preneli su svoja iskustva i izazove tokom tematske sesije na temu Zapošljavanje: Korišćenje privatnog sektora za mogućnosti zapošljavanja migrantske i lokalne populacije.

Globalni program IOM-UNDP ima za cilj da iskoristi prednosti razvoja i smanji negativne efekte migracija za zajednice domaćina i matične zajednice, migrante i članove njihovih porodica kako bi podržao postizanje Agende za održivi razvoj 2030. To je četvorogodišnji program koji traje od novembra 2019. do oktobra 2023. i sprovodi se u 11 zemalja. Globalni program finansira Švajcarska kroz Švajcarsku kancelariju za saradnju (SDC), a sprovode ga zajedno Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Za više informacija o ovoj temi kontaktirajte: mpetrovic@iom.int  ili tcesto@iom.int.

SDG 1 - No Poverty
SDG 4 - Quality Education
SDG 8 - Decent Work and Economic Growth
SDG 10 - Reduced Inequalities
SDG 16 - Peace Justice and Strong Institutions
SDG 17 - Partnerships for the Goals