News
Local

Borba protiv dezinformacija o migracijama kroz povećanu medijsku svest

Beograd - Pitanje migracije je kompleksan i rasprostranjen fenomen koji utiče na milione ljudi širom sveta. Nažalost, rasprave o ovom pitanju često su podležu dezinformacijama i štetnim stereotipima, što može dovesti do predrasuda i diskriminacije prema migracionim zajednicama.

Da bi se odgovorilo na ovu temu, nedavno je organizovana trodnevna radionica/međunarodni događaj u Beogradu, Srbiji, koji je okupio oko 40 novinara, studenata medija i eksperata iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, koji su istraživali načine na koje se važne teme vezane za migracije mogu bolje predstaviti u medijima. Radionica, koju su zajednički organizovali Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Globalna medijska akademija Međunarodne organizacije za migracije, imala je za cilj da promoviše tačno izveštavanje o migracijama i da otkloni uobičajene mitove i zablude.

Laura Lungarotti, regionalna koordinatorka IOM-a za Zapadni Balkan, istakla je važnost zasnivanja izveštavanja o migracijama na činjenicama i dokazima. "Okupljanjem novinara i medijskih eksperata, radionice poput ove pružaju platformu za diskusiju o migracijama kroz prizmu stvarnih priča i uravnoteženijih i pozitivnijih narativa", dodala je Lungarotti.

Dr Natalija Prišić, prodekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, naglasila je potrebu za etičkim izveštavanjem o migracijama koje prikazuje ne-senzacionalistički portret migranata, omogućavajući čitaocima da razumeju njihove prave potrebe isto kao i one koje ima lokalna populacija. "Takvo uravnoteženo izveštavanje je ključno kako bi zajednice prepoznale i prihvatile migrante", dodala je ona.

Radionica se fokusirala na foto-novinarstvo i moć slika u izveštavanju o migracijama. Cilj joj je bio da istraži kako prikaz migranata u medijima oblikuje način na koji se prema njima postupa u društvu. Naglašavajući važnost etičkog i tačnog izveštavanja o migracijama, radionica je imala za cilj da stvori pozitivniji i inkluzivniji narativ o ovom pitanju.

Netačne informacije o migracijama mogu imati dugoročne posledice, uključujući stvaranje prepreka integraciji i inkluziji migrantskih zajednica u društvu. U vreme kada su migracije sve značajnija tema u globalnoj areni, ključno je da mediji i humanitarne organizacije promovišu tačne informacije i suprostave se štetnim stereotipima.

GMMA organizuje radionice koje pružaju priliku studentima žurnalistike da se sarađuju sa novinarima i uče iz njihovih iskustava izveštavanja o pričama o migracijama.

"Okupljanje i deljenje iskustava nas kao budućih novinara, je ključno za pomoć u razbijanju stereotipa o migrantima, učeći kako da precizno prikažemo u medijima njihove glasove i iskustva", objasnila je Milica Kašćelan, učesnica, studentkinja novinarstva sa Univerziteta u Crnoj Gori.

Combatting Misinformation on Migration Through Media Awareness

Za više informacija kontaktirajte Sandra Ruiz Moriana, gmma@iom.int; Maja Vuksanovic, mvuksanovic@iom.int ili François Lhoumeau, iomwesternbalkans@iom.int

SDG 4 - Quality Education
SDG 10 - Reduced Inequalities
SDG 17 - Partnerships for the Goals