Mobilnost je jedna od osnovnih odlika modernog doba. Povezanost svetskih tržišta, stvaranje međudržavnih mreža i brži razvoj komunikacionih tehnologija doprinose porastu migracija kako visoko, tako i nisko obrazovanih radnika, studenata i učenika, stražista, čitavih porodica i turista. Demografska i socijalna struktura u industrijalizovanim zemljama stvorile su potrebu za radnicima i stručnjacima iz drugih zemalja. Masovne radne migracije predstavljaju potencijalni problem u prilagođavanju, ali ekonomije koje žele da ostanu konkurentne, ne smeju da ignorišu potrebu za promenama. Stvaranje uslova za lakše radne migracije može biti nužan uslov za ekonomski razvoj. IOM pruža usluge državama u stvaranju politike i tehničkim savetima u oblasti regulisanja radnih i drugih migratornih kretanja i sprovodi programe pomoći državama i samim migrantima u oblastima zapošljavanja, jezičke i kulturne orijentacije, konzularnih usluga, obuke, prijema, integracije i povratka. Ove usluge, prilagođene svakom od programa posebno, pružaju se tokom svih faza procesa: informisanja i prijavljivanja, intervjua i prihvatanja u program, kao i za vreme trajanja programa. IOM je realizovao više od 1.5 miliona medicinskih pregleda imigranata širom sveta, a migrantima pruža i logističku pomoć tokom transporta.