Published Reference No. Title/Description Closing Date/Time
08/10/2021 013-IcSP-2021-BID Zahtev za dostavljanje ponuda - za nabavku i isporuku kontejnera za trijažu u Dom zdravlja u Bujanovcu 25/10/2021
12:00h
13/10/2021 246/SM6/2021 Zahtev za dostavljanje ponuda - PRODUŽEN ROK - za rekonstrukciju električnih instalacija trpezarije i hodnika u Prihvatnom centru Vranje 22/10/2021
12:00h
04/10/2021 215/SM6/2021 Zahtev za dostavljanje ponuda - PRODUŽEN ROK - za renoviranje prostorija namenjenih za smeštaj migranata i zamenu unutrašnjih i spoljnih vrata u Zavodu za vaspitanje omladine Niš/RJ centar za smeštaj maloletnih stranaca bez pratnje roditelja ili staratelja Niš 22/10/2021
​12:00h