Države i društva u celini uvek su zainteresovani za to ko želi da uđe na njihovu teritoriju. Cilj je da se preduzmu mere koje sprečavaju dolazak onih koji za to nemaju prava, dok se istovremeno omogućava brzi pristup onih koji takva prava imaju. IOM pomaže zemljama u procesu razvoja i sprovođenja migracione politike, zakonodavstva i administracije. Zato IOM pruža tehničku pomoć i obučava kadrove koji se u državnoj administraciji bave kontrolom granica, viznim sistemom, regulisanjem ulaska i boravka u zemlji i prikupljanjem i korišćenjem biometrijskih informacija. Zamena ilegalnih tokova uređenim i zakonitim migracijama u interesu je svake države i vlade, i u toj oblasti IOM može da pruži široku paletu programa za sprečavanje krijumčarenja ljudi, od prevencije do pomoći za žrtve. IOM takođe sprovodi programe koji omogućuju dobrovoljni povratak i reintegraciju raseljenih lica i drugih migranata, uzimajući u obzir potrebe i interese lokalne zajednice.