Završeni Projekti

EU podrška upravljanju granicama - Faza 2

Uvod: EU pruža pomoć Republici Srbiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova RS na unapređenju njihovih kapaciteta za upravljanje granicama i migracijama na granici sa Bugarskom. Projekat se finansira od strane EU sa 3 miliona EUR a sprovodi ga Agencija za migracije Ujedinjenih nacija – Međunarodna organizacija za migracije (International Organization for Migration (IOM).

Status projekta: 

Podrška unapređenju upravljanja migracijama i azilom u Srbiji

Projekat treba da doprinese jačanju sistema upravljanja migracijama i azilom u Republici Srbiji, a u fokus stavlja sledeće oblasti: sprovođenje novih zakona i praksi u oblasti azila i migracija; poboljšanje kapaciteta za prihvat, identifikaciju, upućivanje i povratak i unapređenje održivih kapaciteta nadležnih institucija u Republici Srbiji za pružanje obuke.

Projekat je nastao u cilju osnaživanja profesionalaca da obezbede značajniju podršku migrantima, posebno u domenu zaštite prava.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Jačanje prekogranične saradnje duž zapadnobalkanske rute

Ovaj jednogodišnji projekat finansiran je od strane američkog Biroa za borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL) sredstvima u iznosu od USD 650,000 a ima za cilj da unapredi borbu protiv krijumčarenja migranata, trgovine ljudima, i prekograničnih prestupa duž ruta koje vode preko Istočnog Mediterana i Zapadnog Balkana i na taj način direktno doprinese unapređenju bezbednosti u regionu, tačnije na teritoriji Srbije, Makedonije i Grčke.

Status projekta: 

Podrška EU Srbiji za unapređenje upravljanja granicama u kontekstu migrantske krize

Uvod: Evropska unija pruža pomoć Republici Srbiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova radi poboljšanja kapaciteta pograničnog upravljanja migracijama na granici sa Bugarskom. Projekat u vrednosti od milion eura finansira Evropska unija, a sprovodi UN agencija za migracije - Međunarodna organizacija za migracije (MOM).

Status projekta: 

Migranti i izbeglice u Republici Srbiji

Uvod: Imajući u vidu povećan broj migranata, izbeglica i tražilaca azila koji koriste deo Zapadnog Balkana istočne meditaranske migracione rute (2.000 – 3.000 ljudi dnevno u julu i 6.000 -7.000 ljudi u oktobru 2015. godine), kao i nedovoljne smeštajne kapacitete koji bi bili namenjeni za brigu o njima, identifikovana je potreba za uspostavljanjem dodatnih prostornih kapaciteta.

Status projekta: 

Prevencija trgovine ljudima na Balkanu kroz edukativne aktivnosti i izgradnju kapaciteta škola

Glavni cilj ovog 18-mesečnog projekta (2005–2006. god), koji je finansirala Vlada Holandije sa ukupnim budžetom od 1.015.878 evra (misija IOM u Srbiji 131.075 evra), a koji je implementirao IOM, bio je da se spreči trgovina ljudima na Balkanu kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta i edukacije, podizanje svesti o rizicima i posledicama trgovine ljudima kod školske dece, kao i dece koja ne pohađaju školu (uglavnom Romska deca), i da se na taj način suzbije trgovina ljudima. Projekat je:

Status projekta: 

Održivi odgovor tržišta rada u cilju ekonomskog uključivanja žrtava trgovine ljudima

Projekat je imao za cilj da osnaži kapacitete Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije (NSZ) u cilju podrške ekonomsko osnaživanje žrtava trgovine ljudima kroz rad na uzrocima koji su doveli do eksploatacije, uključujući i feminizaciju siromaštva i visoku stopu nezapolsenosti žena, i ponudu konkretnih profesionalnih usmeravanja i opcija za pronalaženje zaposlenja.

Status projekta: 

Prevencija modernog ropstva u Srbiji – od istinite životne priče do TV dokudrame

Uz finansijsku podršku IOM Fonda za razvoj i u bliskom partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, projekat prevencije modernog ropstva u Srbiji imao je za cilj da doprinese naporima Srbije na polju prevencije, koji su i mapirani u Nacionalnom akcionom planu. Centralno mesto ovog projekta je produkcija televizijskog filma nazvanog Sestre, koji je prikazao mladu devojku Mariju koja je trafikovana zajedno sa svojom sestrom, i koja završava u skloništu za žrtve trgovine ljudima.

Status projekta: