Program asistiranog dobrovoljnog povratka i reintegracije (AVRR) pruža podršku migrantima prilikom dobrovoljnog povratka u njihovu zemlju porekla ili u treću zemlju, gde je povratniku omogućeno stalno prebivalište. Asistirani dobrovoljni povratak i reintegracija (AVRR) je jedna od mnogih usluga u okviru upravljanja migracijama, koje IOM nudi migrantima i vladama. Ima za cilj uređen, human i isplativ povratak i reintegraciju migranata, koji nisu u mogućnosti ili ne žele da ostanu u zemlji domaćinu/zemlji tranzita i žele da se dobrovoljno vrate u svoje zemlje porekla. Ovaj program dobrovoljnog povratka se sprovodi kroz tesnu saradnju sa vladinim institucijama i migrantskim zajednicama, čineći primer multisektorskog pristupa dobrovoljnom povratku i stvarajući sveobuhvatni sistem upravljanja migracijama, u korist svih uključenih strana. Radeći zajedno kroz okvir dobrovoljnog povratka, IOM i partnerske organizacije koje se bave dobrovoljnim povratkom, u mogućnosti su da ponude mnogo humaniju opciju za povratak, uz puno poštovanje ljudskih prava i dostojanstva migranata.

Za koga?

Svi migranti sa prebivalištem u Srbiji, bez obzira na njihov pravni status, imaju pravo na podršku za dobrovoljni povratak, kada nemaju sredstava da sami sprovedu povratak: (prethodni) tražioci azila, migranti na ruti, iregularni migranti, odbijeni tražioci azila, ranjivi migranti. Dodatno, sledeći uslovi se primenjuju:

Osoba:

  • Koja ne poseduje finansijska sredstva da plati odlazak i ima nameru da trajno napusti Srbiju;
  • Poseduje važeću putnu ispravu ili je u mogućnosti da je dobije;
  • Koja je državljanin zemlje u kojoj je moguće organizovati IOM dobrovoljni povratak;
  • Za koju Vlada Republike Srbije nema prigovora po pitanju odlaska iz Srbije.
Kakvu vrstu podrške IOM nudi migrantima kroz AVRR?
  • Informacije i savetovanje o dobrovoljnom povratku na jeziku migranta, kao i logistička i finansijska podrška u planiranju putovanja; 
  • Podrška prilikom dobijanja putne isprave i snošenje svih troškova povezanih sa ovim procesom;
  • Podrška na beogradskom aerodromu prilikom odlaska i, ako je potrebno, tokom tranzita i dolaska;
  • U većini slučajeva, omogućen je novčani dodatak za ponovnu integraciju, kako bi se pokrili troškovi u prvobitnom periodu, nakon povratka iz Srbije;
  • Dodatna podrška je dostupna za ranjive migrante.
Podrška prilikom pribavljanja putnih isprava

IOM pruža podršku u pribavljanju putne isprave u odgovarajućem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu u Republici Srbiji ili u inostranstvu, i, ako je potrebno, pokriva troškove za pribavljanje putne isprave.

Finansijska i podrška prilikom reintegracije

Migranti koji imaju pravo na dobrovoljni odlazak iz Srbije, uz podršku IOM, može da se kvalifikuje za novčani dodatak za povratak, kako bi se podržale početne potrebe nakon odlaska iz Srbije. Pored opisane podrške prilikom povratka, migranti imaju pravo da dobijaju podršku za reintegraciju u zemlji porekla. IOM kancelarija u zemlji porekla omogućava podršku u naturi i ona može da se koristi za potrebe obrazovanja, započinjanja biznisa ili investiranja u biznis, medicinske potrebe, ili, ako je potrebno, delimično za smeštaj.

Povratak i reintegracija u Srbiji

Kroz tesnu saradnju sa drugim misijama u Evropi, IOM Srbija pruža podršku u dobrovoljnom povratku i reintegraciji srpskih državljana koji se dobrovoljno vraćaju u Srbiju, iz Holandije, Nemačke, Belgije, Italije i Švajcarske, i iz mnogih drugih zemalja EU, i preko.

U zemljama domaćinima, IOM pruža savetovanje migrantima kroz specifična ispitivanja, pružanje relevantnih informacija o situaciji u Srbiji pre odlaska - uključujući medicinsku podršku i informisanje o mogućnostima za reintegraciju, asistenciju na aerodromu po dolasku, naknade za reinstalaciju i transport kroz zemlje nakon toga do konačne destinacije u Srbiji.

Po dolasku u Srbiju, povratnici mogu da ostvare korist u vidu prilagođene podrške za reintegraciju nakon povratka, koja doprinosi održivom životu povratnika. IOM Srbija pruža informacije pre polaska, savetuje po dolasku i omogućava individualnu podršku prilikom reintegracije, u skladu sa specifičnim potrebama i veštinama svakog povratnika. Tipovi podrške prilikom reintegracije mogu da uključuju pružanje specifičnih informacija o mogućnostima u zemljama kroz tekstualne i vizuelne prikaze zemalja, samozapošljavanje (započinjanje malog biznisa), treninge (obrazovni/profesionalni), pozicije za zapošljavanje, upućivanje i ostvarivanje kućnog dodatka. IOM Srbija omogućava prilagođenu podršku za ranjive migrante, pomažući im u pristupu lokalnim uslugama i ostvarivanju njihovih prava. IOM Srbija pruža ovu podršku za ranjive migrante odmah po dolasku, kao i u njihovim zajednicama povratka, ako je potrebno.