Migracioni profil Republike Srbije za 2010. godinu

Saopštenje Evropske komisije o migracijama i razvoju iz 2005. Godine u Aneksu VIII uvodi Migracioni profil kao instrument država koji treba da objedini sve informacije o migracijama i razvoju i na taj način omogući formulisanje adekvatnih nacionalnih politika (Saopštenje Evropske komisije Savetu, Evropskom parlamentu, Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu i komitetu regiona: Migracije i razvoj, Konkretna rešenja, COM, 2005, 390). Migracioni profil služi kao sredstvo praćenja migracionih tokova i trendova u zemlji i na osnovu njega se uspostavljaju i razvijaju mehanizmi za prikupljanje podataka o migraciji. Ažurira se svake godine i omogućava bolji uvid u ukupno stanje migracija u zemlji. Ovaj dokument ima za cilj da obezbedi nadležnim organima u Republici Srbiji uvid u relevantne migracione trendove i posledično omogući razvoj politika i usvajanje potrebnih propisa u oblasti upravljanja migracijama...


Autori publikacije: 
Vlada Srbije, IOM Beograd
Godina publikovanja: 
2012
Kategorija projekta: 
Imigracija i Upravljanje Granicom
Migracioni profil Republike Srbije za 2010. godinu