Publikacije

Ostavljena sećanja

Ostavljena sećanja

Brošura “Ostavljena sećanja” sadrži opus od dvadeset fotografija na kojima su izgubljene igračke migrantske dece koja su se kretala Zapadno-balkanskom rutom od 2015. godine. Fotografije su svojevrsno svedočanstvo velikog egzodusa naroda sa Bliskog istoka, Dalekog istoka i Azije.

Autor većine fotografija je Milica Andjelkovic Jovanovic, IOM koordinator za mobilne timove a nastale su u Prihvatnom centru u Presevu.

Prirucnik i migracijama i lokalnom razvoju

Handbook on Migration and Local Development

Priručnik Migracije i lokalni razvoj nastao je u okviru projekta „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije”, koji sprovode Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Program za razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP), a fi nansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Migration and Development in Serbia

Migracije i razvoj u Srbiji

Poslednjih godina se menja poimanje složenog odnosa migracija i razvoja, sa inicijativama koje dolaze iz naučnih i političkih krugova da se migracije sveobuhvatno sagledaju u funkciji razvoja svih zemalja uključenih u migratorni lanac. Ujedinjene nacije su prvo indirektno uključile migracije u osmi milenijumski cilj razvoja za 21. vek koji je definisan kao razvijanje partnerstva u svetu u cilju razvoja. Pored toga, UN su direktno podržale ovaj koncept formiranjem Svetske komisije za međunarodne migracije 2003. godine, organizovanjem Prvog i Drugog dijaloga o migracijama i razvoju 2006. i 2013. i kreiranjem Svetskog foruma o migracijama i razvoju 2007. godine.

Humanitarno upravljanje granicama

Humanitarno upravljanje granicama

Priručnik o humanitarnom upravljanju granicom – Standardne operativne procedure za graničnu policiju -  nastao je u okviru projekata podrške u migrantskoj krizi na takozvanoj Zapadnobalkanskoj ruti, koje IOM sprovodi u partnerstvu sa Upravom granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a koji su zasnovani na direktnim iskustvima i terenskim aktivnostima prijema i procesuiranja migranata, zahvaljujući fondovima Švajcarskog ministarstva za migracije (SEM), IOM Razvojnog Fonda i DFID-a ...

Uticaj obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina na spoljašnje i unutrašnje migracije pripadnika nacionalnih manjina

Uticaj obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina na spoljašnje i unutrašnje migracije pripadnika nacionalnih manjina

Izveštaj o uticaju obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina na spoljnje i unutrašnje migracije pripadnika nacionalnih manjina napisan je na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ministarstvo je 2014. godine usvojilo Akcioni plan kojim je predviđeno da se utvde činjenice u vezi sa obrazovanjem nacionalnih manjina, odnosno obrazovanjem na jezicima nacionalnih manjina i da se na osnovu toga osmisli i utvrdi akcioni plan za unapređenje obrazovanja nacionalnih manjina na svim nivoima.

Migracija radne snage i njen uticaj na demografsku sliku i tržište rada u Srbiji

Migracija radne snage i njen uticaj na demografsku sliku i tržište rada u Srbiji

Međunarodna organizacija za migracije u Srbiji trenutno sprovodi projekat „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije“. Cilj projekta je da omogući državama da integrišu problematiku migracija u dokumente i procese nacionalnog razvojnog planiranja, i da kontinuirano prate i prilagođavaju pristup u vezi s migracijama i razvojem kroz

Studije migracija u kurikulumima univerziteta u Srbiji

Studije migracija u kurikulumima univerziteta u Srbiji

Proces globalizacije, naučni i tehnološki napredak, informatička revolucija, kao i stalna težnja za boljim i bezbednijim životom, pored mnogih drugih uzroka, učinili su kretanje stanovništva, unutrašnje i prekogranično - migracije, (sa svim pozitivnim i negativnim dimenzijama i posledicama) nezaobilaznom društvenom pojavom i predmetom svekolikog istraživanja u pokušaju razumevaja sveta u kojem danas živimo. Naime, učestalost i obim migracija, (unutar država, regionalno i globalno) veća je nego ikada u ljudskoj istoriji.

Studija o spoljnim i unutrašnjim migracijama građana Srbije sa posebnim osvrtom na mlade

Studija o spoljnim i unutrašnjim migracijama građana Srbije sa posebnim osvrtom na mlade

Studija pod ovim naslovom nastala je kao deo globalnog projekta Međunarodne organizacije za migracije (International Organization for Migration (IOM)) „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije“ (2014–2018), namenjenog podršci nacionalnim vladama i njihovim partnerima u: 1) unapređenju registracije, praćenju i obradi podataka o migracijama; 2) boljem korišćenju humanih potencijala migracija; i 3) usmeravanju upravljanja migracijama ka povećanju nacionalnih razvojnih kapaciteta, uz smanjenje rizika za same migrante, njihove porodice i zajednice porekla/destin

Migracioni profil Republike Srbije za 2010. godinu

Migracioni profil Republike Srbije za 2010. godinu

Saopštenje Evropske komisije o migracijama i razvoju iz 2005. Godine u Aneksu VIII uvodi Migracioni profil kao instrument država koji treba da objedini sve informacije o migracijama i razvoju i na taj način omogući formulisanje adekvatnih nacionalnih politika (Saopštenje Evropske komisije Savetu, Evropskom parlamentu, Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu i komitetu regiona: Migracije i razvoj, Konkretna rešenja, COM, 2005, 390).