Publikacije

Procena socio-ekonomskog uticaja – Uticaj Covid-19 na migracije i mobilnost u Srbiji

Procena socio-ekonomskog uticaja – Uticaj Covid-19 na migracije i mobilnost u Srbiji

Izveštaj o uticaju Covid-19 na migracije i mobilnost u Srbiji nastao je u okviru Globalnog programa "Migracije u funkciji održivog razvoja (Faza III)" koji sprovode IOM i UNDP, a koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Life Through the Camera Lens of Migrants in Serbia

Život kroz objektiv migranata u Srbiji

The exhibition entitled “Life through the camera lens of migrants in Serbia” showcases 40 photographs taken by migrants housed in temporary accommodation at the Reception Center in Subotica.

The photographs were taken as part of a two-month professional photography workshop run by the International Organization for Migration in Serbia, under EU Support to Migration Management in Serbia. Workshop participants learned about the essentials for taking high quality professional photographs, photograph types, themes etc.

Ostavljena sećanja

Ostavljena sećanja

Brošura “Ostavljena sećanja” sadrži opus od dvadeset fotografija na kojima su izgubljene igračke migrantske dece koja su se kretala Zapadno-balkanskom rutom od 2015. godine. Fotografije su svojevrsno svedočanstvo velikog egzodusa naroda sa Bliskog istoka, Dalekog istoka i Azije.

Autor većine fotografija je Milica Andjelkovic Jovanovic, IOM koordinator za mobilne timove a nastale su u Prihvatnom centru u Presevu.

Prirucnik i migracijama i lokalnom razvoju

Handbook on Migration and Local Development

Priručnik Migracije i lokalni razvoj nastao je u okviru projekta „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije”, koji sprovode Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Program za razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP), a fi nansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Migration and Development in Serbia

Migracije i razvoj u Srbiji

Poslednjih godina se menja poimanje složenog odnosa migracija i razvoja, sa inicijativama koje dolaze iz naučnih i političkih krugova da se migracije sveobuhvatno sagledaju u funkciji razvoja svih zemalja uključenih u migratorni lanac. Ujedinjene nacije su prvo indirektno uključile migracije u osmi milenijumski cilj razvoja za 21. vek koji je definisan kao razvijanje partnerstva u svetu u cilju razvoja. Pored toga, UN su direktno podržale ovaj koncept formiranjem Svetske komisije za međunarodne migracije 2003. godine, organizovanjem Prvog i Drugog dijaloga o migracijama i razvoju 2006. i 2013. i kreiranjem Svetskog foruma o migracijama i razvoju 2007. godine.

Humanitarno upravljanje granicama

Humanitarno upravljanje granicama

Priručnik o humanitarnom upravljanju granicom – Standardne operativne procedure za graničnu policiju -  nastao je u okviru projekata podrške u migrantskoj krizi na takozvanoj Zapadnobalkanskoj ruti, koje IOM sprovodi u partnerstvu sa Upravom granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a koji su zasnovani na direktnim iskustvima i terenskim aktivnostima prijema i procesuiranja migranata, zahvaljujući fondovima Švajcarskog ministarstva za migracije (SEM), IOM Razvojnog Fonda i DFID-a ...

Uticaj obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina na spoljašnje i unutrašnje migracije pripadnika nacionalnih manjina

Uticaj obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina na spoljašnje i unutrašnje migracije pripadnika nacionalnih manjina

Izveštaj o uticaju obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina na spoljnje i unutrašnje migracije pripadnika nacionalnih manjina napisan je na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ministarstvo je 2014. godine usvojilo Akcioni plan kojim je predviđeno da se utvde činjenice u vezi sa obrazovanjem nacionalnih manjina, odnosno obrazovanjem na jezicima nacionalnih manjina i da se na osnovu toga osmisli i utvrdi akcioni plan za unapređenje obrazovanja nacionalnih manjina na svim nivoima.

Migracija radne snage i njen uticaj na demografsku sliku i tržište rada u Srbiji

Migracija radne snage i njen uticaj na demografsku sliku i tržište rada u Srbiji

Međunarodna organizacija za migracije u Srbiji trenutno sprovodi projekat „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije“. Cilj projekta je da omogući državama da integrišu problematiku migracija u dokumente i procese nacionalnog razvojnog planiranja, i da kontinuirano prate i prilagođavaju pristup u vezi s migracijama i razvojem kroz

Studije migracija u kurikulumima univerziteta u Srbiji

Studije migracija u kurikulumima univerziteta u Srbiji

Proces globalizacije, naučni i tehnološki napredak, informatička revolucija, kao i stalna težnja za boljim i bezbednijim životom, pored mnogih drugih uzroka, učinili su kretanje stanovništva, unutrašnje i prekogranično - migracije, (sa svim pozitivnim i negativnim dimenzijama i posledicama) nezaobilaznom društvenom pojavom i predmetom svekolikog istraživanja u pokušaju razumevaja sveta u kojem danas živimo. Naime, učestalost i obim migracija, (unutar država, regionalno i globalno) veća je nego ikada u ljudskoj istoriji.

Studija o spoljnim i unutrašnjim migracijama građana Srbije sa posebnim osvrtom na mlade

Studija o spoljnim i unutrašnjim migracijama građana Srbije sa posebnim osvrtom na mlade

Studija pod ovim naslovom nastala je kao deo globalnog projekta Međunarodne organizacije za migracije (International Organization for Migration (IOM)) „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije“ (2014–2018), namenjenog podršci nacionalnim vladama i njihovim partnerima u: 1) unapređenju registracije, praćenju i obradi podataka o migracijama; 2) boljem korišćenju humanih potencijala migracija; i 3) usmeravanju upravljanja migracijama ka povećanju nacionalnih razvojnih kapaciteta, uz smanjenje rizika za same migrante, njihove porodice i zajednice porekla/destin