Program dobrovoljnog asistiranog povratka i reintegracije (VARRP) Velika Britanija


Period implementacije: 
2002 - tekući
Donatori: 
...

Fond za reintegraciju je napravljen 2002. godine, kao dodatna komponenta programa dobrovoljnog potpomognutog povratka i reintegracije (VARRP) i sprovodi ga kancelarija IOM-a u Londonu. VARRP pruža finansijsku podršku za aktivnosti na polju reintegracije u zemljama porekla za državljane koji se vraćaju iz Velike Britanije. Program VARRP počeo je 2002. godine i dalje je otvoren. Ukupan broj procesuiranih slučajeva je 30.


Status projekta: 
Završen