Program dobrovoljnog asistiranog povratka i reintegracije (VARRP) Irska


Period implementacije: 
2005 - tekući
Donatori: 
...

Fond za reintegraciju pruža finansijsku podršku za aktivnosti na polju reintegracije u zemljama porekla povratnika iz Irske, koji ostvare prave za pomoć pri reintegraciji. Program VARRP u Irskoj počeo je 2005. godine i dalje je aktivan. Ukupan broj procesuiranih slučajeva je 13.

Kancelarija IOM-a u Beogradu po potrebi pruža individualnu pomoć za reintegraciju povratnicima iz Holandije, Italije, Belgije, Slovačke, Poljske, Mađarske, Luksemburga, Francuske, Finske, Rumunije i Norveške. Pomenuti pojedinačni AVR programi su i dalje otvoreni. Ukupan broj procesuiranih povratnika do decembra 2011. godine je 350.


Status projekta: 
Tekući