Prevencija modernog ropstva u Srbiji – od istinite životne priče do TV dokudrame


Period implementacije: 
Maj 2010 - Jul 2011. godine
Project Partners: 
MUP Republike Srbije, Monte Royal Pictures International
Donatori: 
Razvojni fond IOM-a, Evropska unija, Vlada Srbije

Uz finansijsku podršku IOM Fonda za razvoj i u bliskom partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, projekat prevencije modernog ropstva u Srbiji imao je za cilj da doprinese naporima Srbije na polju prevencije, koji su i mapirani u Nacionalnom akcionom planu. Centralno mesto ovog projekta je produkcija televizijskog filma nazvanog Sestre, koji je prikazao mladu devojku Mariju koja je trafikovana zajedno sa svojom sestrom, i koja završava u skloništu za žrtve trgovine ljudima. Iako Marija u početku nema poverenja u ljude koji rade u skloništu, ona ipak odlučuje da podeli svoju priču sa psihologom i policajcem. Njena priča uvodi publiku u sve aktere koji su uključeni u identifikaciju, upućivanje i podršku za žrtve trgovine ljudima, i priča se završava tako što se ona vraća svojoj porodici uz sve izazove koje nameće prilagođavanje nakon doživljenog traumatičnog iskustva.

Snimanje filma Sestre je urađeno na više lokacija u Beogradu i okruženju i ekipu je činilo 62 članova, 32 glumca i 70 statista, a projekat je realizovan u periodu od maja 2010. do jula 2011. godine. Film je imao svoju prvu TV i bioskopsku premijeru u aprilu 2011. i do sada je prikazan u 15 gradova u Srbiji, a nakon prikazivanja upriličene su debate koje su okupljale profesionalce na polju borbe protiv trafikinga i filmsku ekipu. Prikazan je na tri filmska festivala u Srbiji (ViVISECT, Mikser, Niški festival), ali i u Ujedinjenim nacijama u Beču i u sedištu IOM-a u Ženevi. Do sada je nekih 7 miliona ljudi videlo film, i TV rejtinzi pokazuju da je svaka treća žena srtarosti od 16 do 24 videla film. Na ovaj način film je prerastao u pravu anti-trafiking kampanju sa snažnim uticajem, promovišući u isto vreme i IOM kao vodeći međunardonu organizaciju koja se bavi suzbijanjem trgovine ljudima.

http://www.monteroyalpictures.com/index.php?option=com_content&view=arti....

Sa filmom Sestre i kroz njegovu promociju, Srbija je usvojila i realizovala kampanju Ujedinjenih nacija „Plavo srce“, kao prva zemlja u Evropi.

Produkciju filma sestre finansijski je podržao Razvojni fond IOM-a sa 100.000 dolara, i Evropska unija sa 100.000 evra, kao i Vlada Republike Srbije s 46.000 evra. Glavni partneri na ovom projektu bili su Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, kao ministarstvo koje koordiniše suzbijanje trgovine ljudima i producentska kuća Monte Royal Pictures International.


Status projekta: 
Završen
Premijera filma Sestre