Obuka i izgradnja kapaciteta zaposlenih u jedinicama javnog reda i mira da suzbiju trgovinu ljudima


Period implementacije: 
Januar 2007 - Novembar 2008. godine
Project Partners: 
Jedinica za javni red i mir – MUP Republike Srbije, NVO Anti-Trafficking Centar, NVO Atina
Donatori: 
Kancelarije za inostrane poslove i poslove Komonvelta (FCO)

Cilj ovog projekta bio je da se izgrade kapaciteti Jedinice za javni red i mir – Odeljenja za sprečavanje prostitucije, prosjačenja, dečjeg rada i skitnjičenja, jedine policijske jedinice u Srbiji koja se bavi gore pomenutim fenenima, kako bi identifikovali i uputili žrtve trgovine ljudima.

Kroz ovaj projekat, Jedinica za javni red i mir je bila obučena da adekvatno intervjuiše, identifikuje i upućuje žrtve trgovine ljudima ali i da budu budući treneri u ovoj oblasti. Pored obuka, projektom je podržan i razvoj kampanje manjeg obima koja je urađena u saradnji sa NVO Anti-Trafficking Centar i NVO Atina u cilju podizanja svesti o trgovini ljudima među policajcima i njihovim saradnicima ali i stručnjacima koji mogu da dođu u kontakt sa (potencijalnim) žrtvama trgovine ljudima. Slogan kampanje „Dostojanstvo, sloboda, zakon“ je bio namerno uopšteniji nego što to anti-trafiking kampanje obično jesu, kako bi se pokazao opseg ovog problema i probleme s kojim se žrtve suočavaju. Priručnik za profesionalce koji rade na identifikaciji žrtava i njihovom upućivanju je svojevrsna kompilacija priloga pravnika, kriminologa, stručnjaka iz oblasti ljudskih prava i psihologa kojom se unapređuje identikifacija žrtava i njihov tretman, ali i sveukupni policijski rad. Kroz tehničku komponentu unapredili su se uslovi za rad jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, kako bi radili što efikasnije.

Glavni partner IOM-a na ovom projektu je bila Jedinica za javni red i mir – Odeljenje za suzbijanje prostitucije, prosjačenja, dečjeg rada i skitnjičenja, koja je deo Ministarstva unutrašnjih poslova. Projekat je bio aktivan od januara 2007. do novembra 2008. godine i bio je finansijski podržan od strane Kancelarije za inostrane poslove i poslove Komonvelta (FCO) sa budžetom od 105.492 funti.


Status projekta: 
Završen