Asistirani dobrovoljni povratak iz Švajcarske


Period implementacije: 
od sredine 2002. godine - tekući
Donatori: 
Švajcarska savezna kancelarija za migracije (FOM)

Švajcarska savezna kancelarija za migracije (FOM) pruža operativne informacije i donosi konačne odluke o individualnoj pomoći pri reintegraciji koja će biti pružena povratniku. Beogradska kancelarija IOM-a počela je rad sa povratnicima iz Švajcarske sredinom 2002. godine, a program i dalje teče. Ukupan broj predmeta koje je kancelarija IOM-a Od sredine 2002. do decembra 2011. godine, kancelarija IOM-a je obradila 221 slučaj ili 530 lica.


Status projekta: 
Tekući