Tekući Projekti

EU podrška upravljanju granicama - Faza 3

Uvod: EU pruža pomoć Republici Srbiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova RS na unapređenju njihovih kapaciteta za upravljanje granicama i migracijama na granici sa Bugarskom i Severnom Makedonijom. Projekat se finansira od strane EU sa 3 miliona EUR, a sprovodi ga Agencija za migracije Ujedinjenih nacija – Međunarodna organizacija za migracije (International Organization for Migration (IOM).

Status projekta: 

Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji

Cilj projekta je da doprinese jačanju i unapređenju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programe podrške u zajednicama. Stoga je projekat usredsređen na jačanje institucionalnih kapaciteta i veću sistemsku dostupnost specijalizovanim psiho-socijalnim uslugama. Projekat je usmeren i na različite programe podrške migrantima koji angažuju resurse zajednice, čime bi se omogućio pristup migranata unapređenoj psiho-socijalnoj zaštiti, koja je dostupna i prilagođena njihovim potrebama.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Asistirani dobrovoljni povratak iz Švajcarske

Švajcarska savezna kancelarija za migracije (FOM) pruža operativne informacije i donosi konačne odluke o individualnoj pomoći pri reintegraciji koja će biti pružena povratniku. Beogradska kancelarija IOM-a počela je rad sa povratnicima iz Švajcarske sredinom 2002. godine, a program i dalje teče. Ukupan broj predmeta koje je kancelarija IOM-a Od sredine 2002. do decembra 2011. godine, kancelarija IOM-a je obradila 221 slučaj ili 530 lica.

Status projekta: