O IOM-u

Osnovana 1951. godine, Međunarodna organizacija za migracije (IOM) je vodeća međuvladina organizacija u oblasti migracija. IOM trenutno ima 162 države članice i 9 sa statusom posmatrača i kancelarije u preko 100 zemalja. Međunarodna organizacija za migracije je posvećena principu da humane i uređene migracije doprinose i migrantima i društvu.

Međunarodna organizacija za migracije radi u cilju osiguravanja uređenog i humanog upravljanja migracijama i iznalaženja praktičnih solucija za rešavanje problema koji se tiču migracija, kako bi obezbedila humanitarnu pomoć migrantima kojima je ta pomoć potrebna, uključujući izbeglice, interno raseljena lica ili druga lica koja su ostala bez doma.

Statut Međunarodne organizacije za migracije jasno prepoznaje vezu između migracija i ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja, kao i prava na slobodu kretanja.

IOM radi u četiri široke oblasti upravljanja migracijama:

  • migracije i razvoj,
  • olakšavanje migracija,
  • regulisanje migracija  
  • humanitarne migracije.

Aktivnosti Međunarodne organizacije za migracije koje pokrivaju ove oblasti obuhvataju promovisanje međunarodnog migracionog prava, debatu o politikama, kao i smernice u oblasti migracija, zaštite prava migranata, zdravstvenu i rodnu dimenziju migracija. IOM blisko sarađuje sa partnerima iz vlade, međuvladinog i nevladinog sektora.