Novi online kurs pomaže službenicima Granične policije da odgovore na izazove pandemije COVID-19

Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Pandemija COVID-19 drastično je promenila mnoge aspekte migracija, uključujući ljudsku mobilnost, trgovinske obrasce i upravljanje granicama. Uprkos ograničenjima, službenici Granične policije nastavljaju svoj posao, vrše obradu putnika, pronalaze i pomažu migrantima koji neregularno prelaze granice.

Kako sve više zemalja razmišlja o ukidanju ograničenja i ponovnom otvaranju granica, nove mere ključne su za zaštitu službenika i migranata te omogućavanje sigurnog i regularnog prekograničnog kretanja.

Na Zapadnom Balkanu je Međunarodna organizacija za migracije (IOM) upravo pokrenula online kurs o postupanju na ulaznim graničnim tačkama u kontekstu pandemje COVID-19. Kurs od pet modula dizajniran je za službenike granične policije koji su u direktnom kontaktu sa ljudima u pokretu.

Na osnovu najnovijih smernica Svetske zdravstvene organizacije, službenici će se upoznati sa istorijatom, glavnim simptomima, načinima prenosa i metodama prevencije COVID-19. Kurs će unaprediti njihovo razumevanje međunarodnog pravnog okvira koji uređuje postupanje u kontekstu pandemije COVID-19 i ključnih koraka za otkrivanje i upravljanje slučajevima zaraženih putnika. Na kraju, polaznici kursa upoznaće se sa osnovama psihološke prve pomoći i značaju zaštite prava migranata u kontekstu COVID-19.

Kurs je dostupan na engleskom jeziku na IOM-ovoj online platformi E-Campus (www.ecampus.iom.int). Uskoro će biti preveden na glavne lokalne jezike Zapadnog Balkana.

„Ovaj novi revolucionarni kurs pravovremen je i globalno značajan“, rekla je Renate Held, direktorka IOM-ove regionale kancelarije za Jugoistočnu Evropu, Istočnu Evropu i Centralnu Aziju. „Doprineće oživljavanju prekogranične mobilnosti, istovremeno sprečavajući širenje COVID-19 i štiteći prava migranata. Kurs se zasniva na dugogodišnjem iskustvu IOM-a u rešavanju migracionih i zdravstveno-bezbednosnih graničnih izazova, i pruža neprocenjivu pomoć našim državama članicama“.

"Ovaj kurs će uveliko pomoći u zaštiti zdravlja migranata, putnika i službenika granične policije", rekla je Hilde Hardeman, direktorka i šefica službe Evropske komisije za instrumente spoljne politike. „Ovde se radi o zaštiti zdravlja i dostojanstva svih strana. Poštovanje međunarodnih zdravstvenih propisa u upravljanju granicama i migracijama jeste i ostaće ključno pitanje, čak i kada trenutna pandemija bude iza nas."

Online kurs razvijen je uz podršku Evropske unije kroz projekat pod nazivom „Odgovor na COVID-19 i izazove za migrante i izbeglice na Zapadnom Balkanu”.

Projekat, koji se sprovodi u partnerstvu IOM-a i UNHCR-a, odgovara na izazove koje prouzrokuje pandemija COVID-19 u upravljanju granicama i migracijama.

Link na online kurs: https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=498

 

Za dodatne informacije kontaktirajte:
Edita Selimbegovic, Službenica za odnose sa medijima
IOM Bosna and Hercegovina
Tel. +387 61 215 839
Email eselimbegovic@iom.int

COVID-19 Response at Points of Entry
Covid-19 Response