Zahtev za dostavljanje ponuda - PRODUŽEN ROK


Tags: 
RFQ, 014/MADAD/FURN/2019

U okviru projekta “EU podrška Srbiji i bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji u upravljanju migrantskom/izbegličkom krizom na Balkanskoj ruti”, koji finansira Evropska Unija, IOM poziva zainteresovana pravna lica da dostave ponude za nabavku radova za isporuku i ugradnju video nadzora u PC Obrenovac. Ponude dostaviti u skladu sa specifikacijom koja se može preuzeti po zahtevu.

Mesto Isporuke:  PC Obrenovac, Obrenovac

Zahtev za preuzimanje dokumentacije, sa naslovom: “Documentation - 014/MADAD/FURN/2019-Obrenovac" poslati na memorandumu u elektronskoj formi na adresu: iombeograd@iom.int.

Potpisana ponuda u zapečaćenoj koverti, sa naznakom "Tenderska dokumentacija, Ref. br. 014/MADAD/FURN/2019-Obrenovac, NE OTVARAJ" treba da bude lično isporučena na adresu IOM - Međunarodna organizacija za migracije, 11158 Beograd, Skenderbegova 3, najkasnije 15.09.2019. 16.09.2019. u 12:00, po lokalnom vremenu. Zakasnele ponude neće biti prihvaćene.

European Union Support to Migration Management in the Republic of Serbia