Saopštenje povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima


Tags: 
trgovina ljudima, Svetski dan, IOM, migranti, migracija

Ženeva - Te slike se ne zaboravljaju. Porodice u očajanju u sparnim kontejnerima za transport i rasklimanim brodovima. Tela koje je more izbacilo na obale i plaže nakon neuspešnih putovanja. Ljudska bića uplašena i slomljena nakon godina zlostavljanja i iskorišćavanja.

Zaista, uznemireni smo zbog priča o nasilju i vrebanju onih koji su spremni da iskoriste tuđi očaj za ostvarenje lične koristi. Naše savesti su potresene saznanjem da su deca pod rizikom od nepopravljive štete, čak i smrti, a samo zato što njihove porodice pokušavaju da unaprede njihovu budućnost.

Međutim, danas kada obeležavamo Dan borbe protiv trgovine ljudima, nije momenat za razmišljanje o onome šta osećamo prema migrantima koji su žrtve trgovine ljudima.

Pre svega, ovo je upozorenje da je prošla još jedna godina kao podsećanje da bez obzira na to koliko dobrog učinimo, i dalje nismo uradili dovoljno. Vreme je da se zaustavi trgovina muškarcima, ženama i decom širom sveta.

IOM, u saradnji sa partnerima u vladinom, civilnom i privatnom sektoru, neumorno radi da ukloni loše prakse u međunarodnom zapošljavanju. Borimo se da utvrdimo prava migranata koji prelaze granice kako bi se bavili teškim poslovima koji ostaju nepopunjeni u prosperitetnim zemljama, i da obezbedimo da su ta prava zaštićena i odbranjena.

Međutim, to i dalje nije dovoljno. Moramo se baviti i trgovcima ljudima. I moramo vlade zemalja članica IOM-a smatrati odgovornim kada ne uspeju da zaštite žrtve trgovaca ljudima.

Migracija se sve više vidi kao opcija za izbegavanje konflikta, nestabilnosti, nedostatka hrane, prirodnih katastrofa i klimatskih promena. Mi znamo da sa kretanjem ljudi velikih razmera, rastu i mogućnosti za kriminalne aktivnosti da se iskoriste oni koji su u pokretu.

Bez obzira na to, ovo saznanje još nije rezultiralo ni dovoljnim brojem akcija hapšenja inicijatora nebezbednih migracija, niti odgovorom na potrebe za zaštitom i pomoći migrantima.

U današnje vreme, nažalost, mnoge vlade prvenstveno napadaju NVO koje spasavaju migrante, umesto da se bave trgovcima ljudima i krijumčarima. Nepravedno je kažnjavati one koji pomažu - naročito iz birokratskih razloga, kao što je nedostatak odgovarajuće dozvole za pristajanje broda, ili rad bez pravne nadležnosti na moru - ali je takođe i neefektivno, i troši resurse NVO, kao i agencija za sprovođenje zakona samih vlada.

U odgovoru na ove izazove, neophodne su nam značajne investicije i međunarodna saradnja. Ali, mi ne možemo ignorisati ove izazove i istovremeno se nadati da će nebezbedne migracije i trgovina migrantima nestati sami od sebe. 

Kao građani, možemo progovoriti protiv anti-migrantskih osećanja u javnoj i privatnoj sferi, osećanja koja snižavaju empatiju javnosti, što dozvoljava trgovcima ljudima da funkcionišu nesmetano i nekažnjeno. Možemo tražiti odgovornost lidera koji tolerišu ili ohrabruju narative koji dehumanizuju migrante na sve načine.  

Kao potrošači, mi možemo da zahtevamo dobra i usluge proizvedene bez ropstva ili eksploatacije.

Kao lideri, možemo iznova uložiti u naše sisteme zaštite. Ovo uključuje sisteme za zaštitu dece, žrtava nasilja u porodici, i sisteme za zaštitu prava radnika. Moramo osigurati da se ovi sistemi primenjuju i da obezbedimo dovoljno resursa za zadovoljenje potreba svih ranjivih ljudi, uključujući i ranjive migrante.

Ali, ne možemo da ne činimo ništa, a da se i dalje nadamo promeni.

Ja razumem da mnogo ljudi migrira, ne samo da bi napustilo beznadežnu situaciju, već i da bi ostvarilo svoje težnje. Ja se slažem da vlade imaju legitimne interese za obezbeđivanjem granica i upravljanjem migrantskim tokovima. Svestan sam da, često, vlade moraju da uspostave balans između interesa svojih građana i humanitarnih potreba migranata, a koje se ne poklapaju uvek.  

U svakom slučaju, mi imamo zajednički interes u zadržavanju poštovanja ljudskog dostojanstva i poštovanja ljudskih prava.

Naša ljudskost to zahteva.

Antonio Vitorino, generalni direktor, Međunarodna organizacija za migracije

 

 

Andrej Žukov, čuveni producent i dizajner zvuka iz Belorusije, doživeo je da bude radno eksploatisan.
Antonio Vitorino, generalni direktor, Međunarodna organizacija za migracije.