Predstavljen program obuka za unapređenje kvaliteta pružanja usluga psihosocijalne podrške


Tags: 
SDC, IOM, migrant, socijalna zaštita, MINRZS, RZSZ

Predstavljanje programa obuka za unapređenje kvaliteta pružanja usluga psihosocijalne podrške migrantima u ranjivom položaju u Srbiji održano je 6. juna 2019. u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu.

Program obuka je razvijen u okviru projekta ,,Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji” koji ima za cilj osnaživanje socijalne zaštite migranata kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programe podrške u zajednicama.

Projekat koji finansira Švajcarska konfederacija, sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MINRZS) i Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu.

Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju pri Ambasadi Švajcarske u Republici Srbiji, skrenula je pažnju da u situaciji kada je značajan broj migranata zaglavljen u zemlji sa manjkom mogućnosti da nastave svoj put legalno, tu je prilika za Švajcarsku da podrži migrante u ranjivom položaju. Istakla je i značaj zajedničkih napora i saradnje nacionalnih partnera i međunarodnih organizacija, koji se već pokazao uspešnim na drugim projektima finansiranim od strane Švajcarske. Naglasila je i  transparentnost procesa razvijanja programa obuka, uključujući učešće socijalnih radnika, kao i dobra prilika za uvođenje novih radnih standarda za aktivno i buduće blagostanje te struke u Srbiji.

Lidija Marković, šefica kancelarije Međunarodne organizacije u Srbiji, napomenula je da je razvoj programa treninga korak napred u ostvarivanju jednog od ciljeva projekta, a to je omogućavanje radnicima socijalne zaštite da koriste unapređen PSP program u radu sa migrantima. Istaknuto je da program treninga ima za cilj da ojača vezu između različitih aktera koji pružaju migrantima podršku i zaštitu u lokalnim zajednicama, što bi dovelo do unapređenog korišćenja razpoloživih resursa u okviru PSS-a. Takođe, naglašena je i dobra saradnja MINRZS sa ostalim partnerima, posebno sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu čija je ekspertiza bila naročito važna u razvoju programa obuka, ali i IOM-om čija je podrška od posebnog značaja u ovoj oblasti. Ono na šta je skrenula pažnju jeste da ne treba zaboraviti sate napornog rada provedenih u čitanju mnogobrojne stručne literature koji su doveli do toga da program obuka bude ovakav.

Predstavnice Zavoda za socijalnu zaštitu, Sanja Kljajić, rukovodilac Odeljenja za procenu stručnog rada-superviziju i Nada Šarac, rukovodilac Odeljenja za profesionalnu obuku, predstavile su metodologiju i kontekst u kom se program obuka razvijao. Istaknut je značaj interdisciplinarnog pristupa i direktnih inputa od strane radnika socijalne zaštite na terenu, kao i centralna uloga Centra za socijalni rad. Objašnjeni su ciljevi i sadržaj programa obuka koji se sastoji od osnovnog i naprednog nivoa, kao i aktivnosti koje prate finalizaciju programa, pilotiranje i akreditaciju.

Ljiljana Čojbašić, pomoćnica ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja naglasila je da će program obuka biti koristan za sve zaposlene u ovoj oblasti. Posebno je važno što će program biti akreditovan i integrisan u celini u sistem socijalne zaštite, sistemski i dugoročno.

Prezentacija je praćena diskusijom učesnika, različitih organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija. Komentari učesnika su se odnosili na doprinos uniformisanih i standardizovanih usluga i operacija Centra za socijalni rad, moguće teme za dalji fokus i saradnju, kao što je hraniteljski model za decu migrante u svetlu novih zakonskih promena u ovoj oblasti, integracija postojećih standardnih operativnih procedura u program obuka i značaj uključivanja PSP izvan sektora zdravstva.

Prezentacija je praćena diskusijom učesnika, različitih organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija.
Naglašena je i  transparentnost procesa razvijanja programa obuka, uključujući učešće socijalnih radnika.