Poziv za učešće u obuci

POZIV ZA UČEŠĆE U OBUCI:

„Unapređenje kvaliteta pružanja usluga psihosocijalne podrške u radu sa migrantskom populacijom i migrantima u ranjivom položaju u Srbiji“

 

U okviru projekta „Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji'' će tokom juna 2019. godine biti organizovana osnovna obuka za unapređenje kvaliteta pružanja usluga psihosocijalne podrške (PSS) u radu sa migrantskom populacijom i migrantima u ranjivom položaju u Srbiji.

Projekat sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MINRSZ) i Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu (RZSZ) uz podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za migracije (SEM).

U cilju formiranja mreže trenera za realizaciju ovog programa obuke u okviru sistema socijalne zaštite, IOM i RZSZ će od 12 do 16. juna 2019. godine organizovati trening trenera za grupu od 10 do 15 polaznika sa teritorije Republike Srbije.

Polaznici treninga biće zaposleni i angažovani u sistemu socijalne zaštite koji će doprineti unapređenju kvaliteta pružanja usluga PSS u lokalnim zajednicama u kojima su smešteni migranti. U skladu sa ishodima treninga, polaznici će imati mogućnost da obuku i samostalno realizuju uz pomoć sredstava SEM-a.

Uslovi za prijavu na trening trenera su:

  • univerzitetska diploma iz oblasti humanističkih nauka i
  • radno iskustvo u oblasti socijalne zaštite

Dodatni kriterijumi za izbor kandidata, su:

  • iskustvo u radu sa migrantskom populacijom u Srbiji (prednost će imati osobe sa iskustvom u radu i pružanju usluga migrantskoj populaciji u Srbiji)
  • teritorijalna pripadnost (prednost će imati kandidati koji su angažovani u lokalnim zajednicama u kojima su smešteni migranti).

Prijavu za trening trenera u vidu radne biografije i motivacionog pisma možete poslati u elektronskoj formi na sledeću adresu: iombeograd@iom.int

Krajnji rok za prijavu je 26. maj 2019. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Međunarodnoj organizaciji za migracije na email: iombeograd@iom.int ili putem telefona 011/ 3344 279.

Enhancing Social Protection Framework for Migrants in Vulnerable Situation in Serbia Project