Informativne sesije povodom objavljivanja Poziva za podnošenje predloga projekata namenjen organizacijama civilnog društva i omladinskim organizacijama

INFORMATIVNE SESIJE O POZIVU ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I KANCELARIJA ZA MLADE

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) organizuje informativne sesije povodom objavljivanja Poziva za podnošenje predloga projekata namenjen organizacijama civilnog društva, omladinskim organizacijama i kancelarijama za mlade, kako bi se potencijalni korisnici ovog programa podrške upoznali sa detaljima prijavljivanja i učešća.

Poziv je raspisan u okviru projekta „Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji“, koji IOM sprovodi uz finansijsku podršku Švajcarske konfederacije. Cilj projekta je da doprinese jačanju socijalne zaštite migranata u Srbiji povećanjem dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programa podrške u lokalnim zajednicama.

Poziv za podnošenje predloga projekata će omogućiti da se kroz uključivanje i partnerstvo sa organizacijama civilnog društva, omladinskim organizacijama i kancelarijama za mlade, proširi spektar usluga podrške i zaštite migranata u zajednicama u kojima borave.

Kako bi se zainteresovane organizacije i institucije upoznale sa detaljima programa podrške, procesom prijavljivanja i učešća na javnom pozivu, kriterijumima za izbor projekata i dobijanja bespovratnih sredstava, IOM će organizovati informativne sesije prema sledećem rasporedu:

  • Niš: utorak, 12. februara 2019. godine u 13.00h, Centar za socijalni rad u Nišu (adresa: Svetozara Markovića 41, III sprat, Niš)
  • Beograd: sreda, 13. februara 2019. godine u 12.00h, Medija centar (adresa: Terazije 3, II sprat, Beograd)

Potrebno je da predstavnici zainteresovanih organizacija i institucija svoje učešće potvrde mejlom na adresu: mvuksanovic@iom.int, uz navođenje informativne sesije za koju se prijavljuju i organizacije/institucije koju predstavljaju.

Više informacija o pozivu, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja, kao i dokumentaciji za prijavljivanje, dostupno je na internet stranici IOM-a putem sledećeg linka: https://serbia.iom.int/sr/node/453.