IOM pohvalio usvajanje Globalnog dogovora o migracijama


Tags: 
Glogalni dogovor, migracije, IOM, Zemlje članice, un, migranti

Marakeš, Maroko – Međunarodna organizacija za migracije objavila je 10. decembra 2018. da je usvojen Globalni dogovor o bezbednim, uređenim i regulisanim migracijama, nazvavši ga istorijskim postignućem međunarodne zajednice.

„Migracije su važno pitanje našeg doba“, rekao je Antonio Vitorino, generalni direktor IOM-a i dodao da „usvajanje dogovora velike većine država članica Ujedinjenih nacija vodi ka ujednačenijem diskursu, boljim politikama i široj saradnji na polju migracija“.

Kako je istakao, ključne komponente Dogovora su da su državama potrebne dobro regulisane migracije i da nijedna zemlja to ne może da postigne sama.

„Saradnja u oblasti migracija na svim nivoima je fundamentalna za bavljenje migracijama”, dodao je on. Put ka Globalnom dogovoru počeo je pre dve godine kada je Generalna skupština UN-a stavila na dnevni red značajna kretanja izbeglica i migranata. To je rezultiralo usvajanjem Njujorške deklaracije o izbeglicama i migrantima, kao i pokretanjem intenzivnog procesa sveobuhvatnih konsultacija i pregovora koje su vodile vlade zemalja, što je sve dovelo do današnjeg usvajanja Globalnog dogovora.

Skoro 260 miliona međunarodnih migranata danas je širom sveta i Dogovor nudi čitav niz principa, obaveza i sporazuma između zemalja članica. To uključuje razmatranje ljudskih prava, humanitarni, ekonomski i društveni razvoj, klimatske poromene, upravljanje granicom i bezbednosna pitanja koja utiču na migrante, njihove zemlje porekla i tranzita, kao i zajednice u kojima oni borave.

Ovaj dobrovoljni okvir pojačava suverenitet nacija kada je reč o pitanjima migracija, istovremeno ističući ljudska prava migranata, kao i važnost saradnje na polju migracija na svim nivoima i sa svim akterima, bez obzira da li je to lokalno, nacionalno ili globalno.

“Današnje usvajanje Dogovora prvi je korak i vitalno je važan da migracije budu manje političko pitanje, da se njima bolje upravlja i da ranjivi migranti budu bolje zaštićeni od eksploatacije“, zaključio je Vitorino.

U svetu je danas oko 260 miliona međunarodnih migranata.