Zahtev za dostavljanje ponuda - PRODUŽEN ROK


Tags: 
RFQ, 011/MADAD/FURN/2018

U okviru projekta “EU podrska Srbiji i bivsoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji u upravljanju migrantskom/izbeglickom krizom na Balkanskoj ruti”, koji finansira Evropska Unija, IOM poziva zainteresovana pravna lica da dostave ponude za nabavku sledece opreme: 011/MADAD/FURN/2018 – Nabavka reproizvedenih tonera za razlicite uredjaje.

Ponude dostaviti u skladu sa specifikacijom koja se moze preuzeti po zahtevu.

Zahtev za preuzimanje dokumentacije poslati mejlom sa brojem nabake u naslovu (011/MADAD/FURN/2018) na memorandumu u elektronskoj formi na adresu iombeograd@iom.int

Ponuda mora biti podneta i upućena na navedenu adresu Međunarodne organizacije za migracije (IOM). u skladu sa uputstvom sadržanom u RFQ, najkasnije do 31.10.2018. do 16:00 časova po lokalnom vremenu. Zakasnele ponude neće biti uzete u razmatranje.

MADAD SR IOM Logo