Pomoć u dobrovoljnom povratku i reintegraciji – podaci za 2017. godinu


Tags: 
IOM, migranti, AVRR, eu

Tokom 2017. godine, 72.176 migranata iskoristilo je pomoć u okviru programa asistiranog dobrovoljnog povratka i reintegracije (AVRR), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije. Od toga broja 68 odsto čine osobe muškog pola, a 32 odsto ženskog.

Najveći broj dobrovoljnih povrataka, 29.522, organizovano je iz Nemačke. Pomoć pri reintegraciji primilo je 46.000 povratnika.

Programi dobrovoljnog povratka i reintegracije (AVRR) pružaju administrativnu, logističku i finansijsku podršku migrantima koji odluče da se vrate u zemlju porekla, ali nemaju finansijska sredstva za to. Program obuhvata individualno savetovanje, a često se pruža i pomoć za reintegraciju, kako bi se korisnicima pomoglo da ponovo izgrade svoje živote u zajednicama u koje se vraćaju.

Korisnici programa AVRR mogu biti svi migranti koji žele i mogu da se vrate kući, bez obzira na zakonski status, kao i tražioci azila koji odustanu od azilne procedure ili se ustanovi da im nije potrebna međunarodna zaštita.

Pomoć pri dobrovoljnom povratku i reintegraciji može biti pružena i ugroženim migrantima, kao što su žrtve trgovine ljudima, nepraćena deca ili osobe sa posebnim zdravstvenim potrebama.

Prošle godine IOM je učvrstio partnerstvo sa zemljama gde se migranti trenutno nalaze, kao i tranzitnim i zemljama porekla u okviru programa saradnje sa EU namenjenih zaštiti migranata i njihovoj reintegraciji.

Bazirani na zajedničkim naporima Evropske unije, IOM-a i partnera iz Azije, Afrike i Evrope, programi AVRR spasavaju živote migrantima duž migrantskih ruta, doprinose njihovoj zaštiti i podržavaju integrisani pristup ka održivoj integraciji u više od 25 zemalja u Aziji i Africi.

Ceo izveštaj za 2017. godinu možete naći na linku https://bit.ly/2Ju22mP.

Tokom 2017. godine, 72.176 migranata iskoristilo je pomoć u okviru programa asistiranog dobrovoljnog povratka i reintegracije (AVRR), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije.
Programi dobrovoljnog povratka i reintegracije (AVRR) pružaju administrativnu, logističku i finansijsku podršku migrantima koji odluče da se vrate u zemlju porekla, ali nemaju finansijska sredstva za to.