Podrška unapređenju upravljanja migracijama i azilom u Srbiji


Period implementacije: 
28. april 2017 - 31. mart 2018. godine
Project Partners: 
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Donatori: 
Ambasada Velike Britanije

Projekat treba da doprinese jačanju sistema upravljanja migracijama i azilom u Republici Srbiji, a u fokus stavlja sledeće oblasti: sprovođenje novih zakona i praksi u oblasti azila i migracija; poboljšanje kapaciteta za prihvat, identifikaciju, upućivanje i povratak i unapređenje održivih kapaciteta nadležnih institucija u Republici Srbiji za pružanje obuke.

Projekat je nastao u cilju osnaživanja profesionalaca da obezbede značajniju podršku migrantima, posebno u domenu zaštite prava.

U preliminarnoj fazi projekta „Podrška unapređenju upravljanja migracijama i azilom u Srbiji“, početkom 2017. godine, IOM je izvršio procenu potreba državnih institucija Republike Srbije za obukama i edukacijom u kontekstu aktuelne migrantske krize. Tim koji je bio zadužen za procenu na ovom zadatku tesno je sarađivao sa kancelarijom UNHCR-a u Republici Srbiji, a posebnu pažnju je posvetio potrebi za razvojem kapaciteta u postupku azila. Na osnovu ove procene dat je predlog sveobuhvatnog plana izgradnje kapaciteta, kao strategije za pružanje odgovora na prepoznate potrebe.

Vlada Republike Srbije je odobrila ovaj plan na radionici za validaciju 28. marta 2017. godine. Tom prilikom identifikovano je nekoliko oblasti u kojima je neophodno sprovesti ciljane intervencije radi razvoja kapaciteta, uključujući i jačanje kapaciteta sve tri instance u postupku azila; poboljšanje koordinacije upravljanja centrima za azil i prihvat; unapređenje identifikacije ranjivih kategorija migranata, kao što su žrtve rodno zasnovanog nasilja, torture, prisilnih brakova, trgovine ljudima i ostale ranjive kategorije; povećanje svesti o pravima migranata; razvijanje osetljivosti na kulturološke razlike u komunikaciji s migrantima; povećanje kapaciteta za proces asistiranog dobrovoljnog povratka i unapređenje kapaciteta zaposlenih u centrima za prihvat.

Ovaj projekat će radnicima na terenu omogućiti sticanje novih znanja i veština, između ostalog kroz obuku trenera, kroz upotrebu elektronskih alata i priručnika za učenje koje će kao resurse za učenje u Trening-centru u oblasti migracija moći da koriste svi zainteresovani akteri.

U izradi programa obuke i njenom sprovođenju IOM se oslanjao na pomoć relevantnih institucija i organa Vlade Republike Srbije koji su posebno stručni i zainteresovani kako bi se osiguralo da obuke koje se organizuju budu pravilno ažurirane i da odgovaraju mandatima i potrebama ciljnih organa vlasti.


Status projekta: 
Završen
Oblast projekta: