Zahtev za dostavljanje ponuda


Tags: 
RFQ

U okviru projekta “EU podrska Srbiji i bivsoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji u upravljanju migrantskom/izbeglickom krizom na Balkanskoj ruti”, koji finansira Evropska Unija, IOM poziva zainteresovana pravna lica da dostave ponude za:

  • 014/MADAD/FURN/2018 - nabavku razglasnog sistema za konferencije i opreme za simultano prevodjenje
  • 017/MADAD/CON/2018 - izbor izvodjaca radova na rekonstrukciji i dogradnji posotojeceg objekta "Prihvatiliste za strance u Padinskoj Skeli"

MADAD SR IOM Logo