Održan regionalni sastanak posvećen asistiranom dobrovoljnom povratku (AVRR)

Regionalni sastanak za IOM AVRR savetnike na terenu iz Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije održan je u Beogradu 8. marta 2018.

Sastanak je održan u okviru projekta „AVR(R) na Zapadnom Balkanu: Transfer znanja iz Belgije na Zapadni Balkan“, koji finansira Belgijska državna agencija za prihvat tražilaca azila“ (Fedasil), kao komplementarna aktivnost projektu „Regionalna podrška upravljanju migracijama uz zaštitu prava migranata na Zapadnom Balkanu i Turskoj”.

Oba projekta imaju za cilj da podrže kreiranje nacionalnih struktura za asistirani dobrovoljni povratak posebno ranjivih kategorija migranata.

Cilj ovog regionalnog sastanka bio je da se informišu IOM AVRR savetnici na terenu o novom AVRR okviru za rad na terenu, u saradnji sa pružaocima usluga iz nacionalnih institucija, a posebno za rad za osetljivim kategorijama migranata – decom bez roditeljske pratnje i žrtvama trgovine ljudima, kao i drugim ranjivim kategorijama.

Regionalni sastanak za IOM AVRR savetnike na terenu iz Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Cilj ovog regionalnog sastanka bio je da se informišu IOM AVRR savetnici na terenu o novom AVRR okviru za rad na terenu.