Lični elektronski zdravstveni karton se pokazao efikasnim


Tags: 
Migrants, Health, IOM Serbia, Re-Health

Lični elektronski zdravstveni karton (e-PHR) se pokazao kao efikasna alatka za registrovanje, praćenje i nadzor zdravstvenog stanja migranata u Evropi i zemljama koje učestvuju u projektu Međunarodne organizacije za migracije (IOM) Re-Health2  uključujući i Srbiju. Ovo je bio jedan od ključnih zaključaka sastanka “Zdravlje migranata – izazov više sektora”, koji je organizovao IOM u Srbiji u partnerstvu sa Domom zdravlja “Palilula” u Beogradu 27. februara 2018. godine.Ovaj događaj je okupio sve aktere aktivne u pružanju usluga zdravstvene zaštite migrantima u Srbiji, ministarstva, domove zdravlja i javne zdravstvene institucije, međunarodne, vladine i nevladine agencije, kao i domaće nevladine organizacije.

Dr Vesna Knjeginjić, pomoćnik ministra zdravlja Republike Srbije je otvorila skup i iskoristila priliku da izrazi zvaničnu podršku Ministarstva realizaciji aktivnosti u sklopu projekta “Re-Health2” u Srbiji.

Sastanak je bio prilika za diskusiju o iskustvima različitih aktera na polju zdravstvene zaštite migranata na različitim nivoima u Srbiji i Evropskoj uniji. Takođe, predstavnici Sektora za zdravstvo migranata  iz Brisela /Migrant Health Division - MHD RO Brussels, predstavili su razvoj trenutnog zdravstvenog stanja migranata u Evropi, iskustva iz primene projekta “Re-Health”, kao i primene tekućeg projekta Re-Health2. i koristi koje sistemi zdravstvene zaštite mogu da imaju od primene ove univerzalne alatke Evropske unije za zdravstvenu procenu. Ovaj sistem omogućava zdravstvenom radniku pristup medicinskom kartonu migranta od zemlje prijema migranta do zemlje njegove destinacije.

Tokom prva dva meseca primene projekta “Re-Health2”  u Srbiji, zdravstveni radnici ambulante Doma zdravlja “Palilula”, koji rade u okviru Centra za azil u Krnjači (Beograd), otvorili su više od 400 elektronskih zdravstvenih kartona migranata. IOM u Srbiji se pridružio ovom naporu time što je je obezbedio dva zdravstvena medijatora, IT opremu i obuku za osoblje. Ovaj skup je takođe bio prilika za domaće i međunarodne partnere, IOM u Srbiji i MHD RO iz Brisela da razgovaraju o načinima unapređenja buduće saradnje u oblasti zdravlja migranata, o tome kako se elektronski zdravstveni karton i njegova web platforma  mogu dalje koristiti za razvoj nacionalnog sistema za registraciju i nadzor zdravstvenih parametara migranata.

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanovic Batut” će se o ovom brinuti ubuduće, prema iskustvu IOM-a sa projektom Re-Health2 u Srbiji i elektronskim zdravstvenim kartonima.

Migranti, Lični elektronski zdravstveni karton, IOM, Srbija
Migranti, Lični elektronski zdravstveni karton, IOM, Srbija, Dr Vesna Knjeginjić
Migranti, Lični elektronski zdravstveni karton, IOM, Srbija, Dr Vesna Knjeginjić