Handbook on Migration and Local Development

Priručnik Migracije i lokalni razvoj nastao je u okviru projekta „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije”, koji sprovode Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Program za razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP), a fi nansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Priručnik je sastavni deo obuke za trenere u okviru koje će se održati niz treninga za predstavnike lokalne samouprave tako da je i namenjen: 1) trenerima, kako bi se olakšalo sprovođenje obuke na lokalu 2) predstavnicima lokalne samouprave koji će pohađati trening i steći nova znanja o migracijama i razvoju (M&R). Predstavnici lokalne sampourave koji će pohađati obuku su predstavnici lokalnih saveta za migracije, ali i predstavnici kancelarije za mlade, lokalnih agencija za razvoj i regionalnih privrednih komora.


Autori publikacije: 
IOM Belgrade
Godina publikovanja: 
2017
Kategorija projekta: 
Migracije i Razvoj
Prirucnik i migracijama i lokalnom razvoju