65 godina IOM-a

Svet u pokretu - Migracija: mera dostojanstva čovečanstva

Međunarodna organizacija za migracije nastala je iz pepela Drugog svetskog rata. Na evropskom kontinentu koji je bio osakaćen ratom nijedna vlada nije mogla sama da pomogne preživelima koji nisu tražili ništa više od prilike da nastave sa svojim životima slobodno i sa dostojanstvom. Prva inkarnacija IOM-a nastala je radi ponovnog naseljavanja izbeglica u ovom posleratnom periodu.

IOM se brzo razvio od organizacije čiji su fokus migranti i naseljavanje izbeglica u vodeću svetsku međuvladinu organizaciju posvećenu dobrobiti, sigurnosti i bavljenju migrantima.

2016 je godina obeležja migracija. IOM i države članice UN-a iskoristili su istorijsku priliku da službeno uvedu IOM u sistem UN-a, i time budu prekopotreban glas migranata u međunarodnoj zajednici. 19. septembra Ujedinjene nacije bile su domaćin prvom Samitu o izbeglicama i migrantima.

Tokom godina, IOM se proširio na 165 država članica. Globalna prisutnost organizacije proširila se na više od 400 terenskih lokacija. Sa više od 90 posto svog osoblja raspoređenog na terenu, IOM je postao vodeće telo za reagovanje na najgore svetske humanitarne hitne slučajeve.

Danas je svaka sedma osoba migrant - bilo da je izbeglica, student, radni migrant ili profesionalac koji se kreće između međunarodnih radnih mesta.

Danas, dok gledamo ka budućnosti, mi i dalje održavamo ista uverenja koja su bila uzrok našeg nastajanja pre 65 godina: da migracija gradi otpornost i da su migranti činioci promena i razvoja.

Za više informacija posetiteIOM global website