Jačanje prekogranične saradnje duž zapadnobalkanske rute


Period implementacije: 
15 Septembar 2016 – 14 Septembar 2017
Donatori: 
Američki Biro za borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL)

Ovaj jednogodišnji projekat finansiran je od strane američkog Biroa za borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL) sredstvima u iznosu od USD 650,000 a ima za cilj da unapredi borbu protiv krijumčarenja migranata, trgovine ljudima, i prekograničnih prestupa duž ruta koje vode preko Istočnog Mediterana i Zapadnog Balkana i na taj način direktno doprinese unapređenju bezbednosti u regionu, tačnije na teritoriji Srbije, Makedonije i Grčke.

Aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta odnose se na formiranje radne grupe Granične policije pomenutih zemalja radi unapređenja saradnje i razmene informacija o prekograničnim prestupima  kao i uspostavljanje radne grupe za organe Tužilaštva i Granične policije navedenih zemalja da bi se omogućila razmena informacija i sprovođenje zajedničkih istraga u vezi sa krijumčarenjem migranata i trgovinom ljudima. U okviru projekta se planira i nabavka opreme koja omogućava bolji nadzor granice, kao i izrada indikatora i procedura za prepoznavanje/identifikaciju slučajeva krijumčarenja ljudi i organizovanje odgovarajućih treninga koji će dovesti do sprovođenja jedne zajedničke istrage u kojoj će učestvovati istrazni organi Srbije, Makedonije i Grčke.  Na osnovu odredbi Šengenskog sporazuma i ostalih relevantnih materijala, u planu je izrada priručnika i letaka o prepoznavanju i istražnim postupcima u slučajevima krijumčarenja ljudi i trgovine ljudima.


Status projekta: 
Završen