Jačanje kapaciteta i mehanizama za identifikaciju i zaštitu ranjivih migranata na Zapadnom Balkanu


Period implementacije: 
01 Jul 2016 – 30 Jun 2017
Project Partners: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova, granična policija; Ministarstvo za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima)
Donatori: 
Biro za stanovništvo, izbeglice i migracije Američkog Stejt Departmenta (PRM)

Jačanje kapaciteta i mehanizama za identifikaciju i zaštitu ranjivih migranata je regionalni projekat kojim rukovodi IOM Sarajevo, a koji se sprovodi na Zapadnom Balkanu.

Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta u regionu za upravljanje migracijama i zaštitu migranata na koordinisan način putem: (1) jačanja instrumenata i kapaciteta za zaštitu ranjivih migranata i onih u potrebi, uključujući žrtve trgovine ljudima i maloletne migrante bez pratnje; (2) usklađivanje pristupa obuhvatnog upravljanja migracjama u regionu; i (3) unapređenje dalje regionalne saradnje u ovim oblastima.

Planirani projektni rezultati za Srbiju:

  • Jačanje svesti i kapaciteta relevantnih zainteresovanih strana na ulaznim tačkama za sprovođenje pristupa zasnovanog na pravima u identifikaciji, profilisanju i upućivanju ranjivih migranata.
  • Jačanje nacionalnih kapaciteta i saradnje između nacionalnih i regionalnih policijskih/graničnih službenika za upućivanje maloletnih migranata bez pratnje.
  • Jačanje kapaciteta policijskih organa za identifikaciju krijumčara migranata, aktivnosti krijumčarenja i razlikovanje slučajeva krijumčarenja od trgovine ljudima kao i povećanje kapaciteta tužilaštva i pravosuđa za efektivnu istragu i krivično gonjenje u slučajevima krijumčarenja migranata.

Status projekta: 
Završen
Oblast projekta: