Humanitarno upravljanje granicama

Priručnik o humanitarnom upravljanju granicom – Standardne operativne procedure za graničnu policiju -  nastao je u okviru projekata podrške u migrantskoj krizi na takozvanoj Zapadnobalkanskoj ruti, koje IOM sprovodi u partnerstvu sa Upravom granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a koji su zasnovani na direktnim iskustvima i terenskim aktivnostima prijema i procesuiranja migranata, zahvaljujući fondovima Švajcarskog ministarstva za migracije (SEM), IOM Razvojnog Fonda i DFID-a. Ciljevi projekata fokusirali su se na unapređenje sistema upravljanja migracijama, pre svega u oblasti kontrole iregularnih migracija i dodatno osnaživanje granične policije za postupanja u situacijama povećanog priliva migranata a SOP su od ključne važnosti za obezbeđenje uputstava službenicima MUP-a R Srbije u pogledu postupanja u neuobičajenim ili vanrednim okolnostima.


Autori publikacije: 
Zoran Andjelkovic, Zoran Dzenovljanovic
Godina publikovanja: 
2016
Kategorija projekta: 
Imigracija i Upravljanje Granicom
Pregled fajla: 
Humanitarno upravljanje granicama