Migracija radne snage i njen uticaj na demografsku sliku i tržište rada u Srbiji

Međunarodna organizacija za migracije u Srbiji trenutno sprovodi projekat „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije“. Cilj projekta je da omogući državama da integrišu problematiku migracija u dokumente i procese nacionalnog razvojnog planiranja, i da kontinuirano prate i prilagođavaju pristup u vezi s migracijama i razvojem kroz
konsultacije sa svim akterima. U Srbiji se kroz projekat pruža pomoć državi za uključivanje problematike migracija u nacionalne razvojne planove i sektorske politike, što podrazumeva situacione procene, formulisanje ciljeva i strategija koje zajednički obuhvataju pitanja migracije i razvoja, kao i jačanje mehanizama koordinacije između državnih organa, i s drugim akterima po pitanjima koja se tiču migracija.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP) planira reviziju Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011 – 2020. godina, ove, 2015. godine. U nameri da pomogne ministarstvu da se značajnije posveti problematici mobilnosti radne snage, i da delotvornije upravlja unutrašnjom mobilnošću radne snage, IOM je naručio istraživanje o migraciji radne snage i njenim efektima na demografsku sliku i tržište rada u Srbiji, u okviru gore pomenutog projekta.


Autori publikacije: 
Dragana Marjanović
Godina publikovanja: 
2015
Kategorija projekta: 
Migracije i Razvoj
Pregled fajla: 
Migracija radne snage i njen uticaj na demografsku sliku i tržište rada u Srbiji