Studije migracija u kurikulumima univerziteta u Srbiji

Proces globalizacije, naučni i tehnološki napredak, informatička revolucija, kao i stalna težnja za boljim i bezbednijim životom, pored mnogih drugih uzroka, učinili su kretanje stanovništva, unutrašnje i prekogranično - migracije, (sa svim pozitivnim i negativnim dimenzijama i posledicama) nezaobilaznom društvenom pojavom i predmetom svekolikog istraživanja u pokušaju razumevaja sveta u kojem danas živimo. Naime, učestalost i obim migracija, (unutar država, regionalno i globalno) veća je nego ikada u ljudskoj istoriji. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) iz decembra 2014. godine, „približno jedan od sedam ljudi danas u svetu je migrant: 232 miliona su međunarodni migranti ili 3, 2 posto svetskog stanovništva, dok je 740 miliona ljudi u kategoriji unutrašnjih migranata.“ Još važnije, „broj međunarodnih migranata se povećao za 65 posto (53 miliona) na Globalnom Severu, kao i za 34 posto (24 miliona) na Globalnom Jugu” od vremena okončanja Hladnog rata. Kad se pogledaju podaci po državama i procenat migranata u njihovom ukupnom stanovništvu, dolazimo do podataka da, primera radi, u zemljama Persijskog zaliva migranti učestvuju sa više od 50 posto u ukupnom broju stanovnika (npr., u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je to 84 posto, u Kataru 74, Kuvajtu 60, a Bahreinu 50 procenata). U zemljama tzv. tradicionalne imigracije prednjače Australija sa 28 i Kanada sa 21 odsto migranata u ukupnom stanovništvu. Na “starom” kontinentu, Evropi, najveći procenat migranata ima Švedska (16 posto).


Autori publikacije: 
Prof. dr Dragan R. Simić, asist. mr Dragan Živojinović - Beogradski Univerzitet, Fakultet političkih nauka
Godina publikovanja: 
2015
Kategorija projekta: 
Migracije i Razvoj
Pregled fajla: 
Studije migracija u kurikulumima univerziteta u Srbiji