Odnos između zemalja porekla i krajnjeg odredišta je ključ uspešnog razvoja. Cilj IOM-a na ovom polju je da se iskoristi razvojni potencijal migracija kako za individualne migrante, tako i za šire zajednice. U tom smislu, IOM radi na unapređenju međunarodnog dijaloga iz oblasti migracionih politika, istraživanja fokusiranih na politike, kao i programa kojima se jačaju institucionalni kapaciteti država za upravljanje u oblasti migracija. Aktivnosti programa odnose se na poboljšanje upravljanja doznakama iz inostranstva, izgradnju ljudskog kapitala kroz programe radnih migracija, povratak i reintegraciju kvalifikovanih državljana, jačanje kapaciteta nacionalnih institucija i osnaživanje migrantkinja.