Završeni Projekti

Prevencija trgovine ljudima na Balkanu kroz edukativne aktivnosti i izgradnju kapaciteta škola

Glavni cilj ovog 18-mesečnog projekta (2005–2006. god), koji je finansirala Vlada Holandije sa ukupnim budžetom od 1.015.878 evra (misija IOM u Srbiji 131.075 evra), a koji je implementirao IOM, bio je da se spreči trgovina ljudima na Balkanu kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta i edukacije, podizanje svesti o rizicima i posledicama trgovine ljudima kod školske dece, kao i dece koja ne pohađaju školu (uglavnom Romska deca), i da se na taj način suzbije trgovina ljudima. Projekat je:

Status projekta: 

Održivi odgovor tržišta rada u cilju ekonomskog uključivanja žrtava trgovine ljudima

Projekat je imao za cilj da osnaži kapacitete Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije (NSZ) u cilju podrške ekonomsko osnaživanje žrtava trgovine ljudima kroz rad na uzrocima koji su doveli do eksploatacije, uključujući i feminizaciju siromaštva i visoku stopu nezapolsenosti žena, i ponudu konkretnih profesionalnih usmeravanja i opcija za pronalaženje zaposlenja.

Status projekta: 

Prevencija modernog ropstva u Srbiji – od istinite životne priče do TV dokudrame

Uz finansijsku podršku IOM Fonda za razvoj i u bliskom partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, projekat prevencije modernog ropstva u Srbiji imao je za cilj da doprinese naporima Srbije na polju prevencije, koji su i mapirani u Nacionalnom akcionom planu. Centralno mesto ovog projekta je produkcija televizijskog filma nazvanog Sestre, koji je prikazao mladu devojku Mariju koja je trafikovana zajedno sa svojom sestrom, i koja završava u skloništu za žrtve trgovine ljudima.

Status projekta: 

Projekat prevencije trgovine ljudima – TRAPP

Projekat prevencije trgovine ljudima (TRAPP), aktivan od januara do marta 2012. godine, bio je rezultat bliske saradnje IOM-a, Uprave granične policije i Britanske ambasade u Beogradu koja je i podržala ovaj projekat sa 35.000 funti iz fondova Kancelarije za inostrane poslove i poslove Komonvelta (FCO). Odeljenje za ilegalne migracije Granične policije je bilo naročito zainteresovano za sve veći broj slučajeva u kojima su prepoznali vezu između trgovine narkoticima i trgovine ljudima/krijumčarenjem.

Status projekta: 

Nemački program obeštećenja prinudnih radnika (GFLCP)

Kao jedna od partnerskih organizacija Fondacije „Sećanje, odgovornost i budućnost“, IOM je dobio zadatak da izvrši finansijsku nadoknadu za nekadašnje prinudne radnika I druge žrtve nacističkog režima. Glavni zadatak IOM-a bio je da informiše i dopre do svih potencijalnih tražilaca, da prikupi, obradi i pregleda sve aplikacije za kompenzaciju, da izvrši finansijsku isplatu obeštećenja osobama koje su ostvarile pravo učešća u programu i da pruži podršku svim tražiocima u toku žalbenog procesa tokom programa. Krajnji rok za prikupljanje prijava bio je 31. decembar 2001.

Status projekta: 

Projekat humanitarne pomoći Romima -RHAP

Projekat RHAP, trajao je 18 meseci, se sprovodio u periodu 2007. – 2008. godine u pet zemalja: Makedonija, Crna Gora, Rumunija, Srbija i Slovačka. Opšti cilj projekta bio je da pruži doprinos uspešnom zatvaranju programa GFLCP koristeći preostala sredstva namenjena projektima humanitarne i socijalne pomoći u skladu sa zahtevima Savezne fondacije „Sećanje, odgovornost i budućnost“.

Status projekta: 

Globalni projekat "Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije" - druga faza

Uvod: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), UNDP i IOM 2011. godine započeli su sa sprovođenjem dvogodišnjeg projekta „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije“ u Bangladešu, Jamajci, Moldaviji i Tunisu. Od tada, projekat je doprineo jačanju kapaciteta država za uključivanje veze migracija i razvoja u svoje razvojne strategije, kao i usmeravanju tima UN pri pružanju pomoći državama i njihovim partnerima o pitanjima vezanim za migracije i razvoj.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Pilot projekat izbora kvalifikovanih stranih radnika

Projekat je trajao od jula 2005. do aprila 2008. godine, a realizovan je u partnerstvu sa Češkim Ministarstvom rada i socijalnih pitanja i Ministarstvom inostranih poslova/ Češkom ambasadom  u Srbiji. Cilj projekta bio je da se sprovede info kampanja za državljane Srbije zainteresovane za zaposlenje u Češkoj Republici. Nekoliko hiljada ljudi informisano je putem posebno otvorene info- telefonske linije, a kampanja je realizovana kroz sve nacionalne i lokalne medije (štampane, radio, TV).

Status projekta: