Nabavke


Tags: 
Procurement, RFQ

 

Published Reference No. Title/Description Closing Date/Time
28/08/2019 014/MADAD/FURN/2019 Zahtev za dostavljanje ponuda - PRODUŽEN ROK - Za nabavku radova za isporuku i ugradnju video nadzora u PC Obrenovac 16/09/2019 (12:00h)
05/08/2019 024/MADAD/CON/2019 Zahtev za dostavljanje ponuda - PRODUŽEN ROK - Za nabavku i instalaciju uzemljivača, gromobranske instalacije i spoljašnjeg osvetljenja za Prihvatni centar za iregularne migrante Plandište 09/09/2019 (16:00h)
05/08/2019 026/MADAD/CON/2019 Zahtev za dostavljanje ponuda - PRODUŽEN ROK - Za nabavku i instalaciju uzemljivača, gromobranske instalacije i spoljašnjeg osvetljenja za Prihvatni centar za iregularne migrante Dimitrovgrad 09/09/2019 (16:00h)
05/08/2019 027/MADAD/CON/2019 Zahtev za dostavljanje ponuda - PRODUŽEN ROK - Za nabavku i instalaciju alternativnog izvora napajanja za Prihvatni centar za iregularne migrante Dimitrovgrad 09/09/2019 (16:00h)
05/09/2019 028/MADAD/CON/2019 Zahtev za dostavljanje ponuda - Rekonstrukcija barake br.3 u kotlarnicu na pelet u okviru Prihvatnog centra Adaševci 13/09/2019 (16:00h)