Zahtev za dostavljanje ponuda


Tags: 
RFQ, 028/MADAD/CON/2019

U okviru projekta “EU podrska Srbiji i bivsoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji u upravljanju migrantskom/izbeglickom krizom na Balkanskoj ruti”, koji finansira Evropska Unija, IOM poziva zainteresovana pravna lica da dostave ponude za Radove na rekonstrukciji barake br.3 u kotlarnicu na pelet u okviru Prihvatnog centra Adaševci

Ponude dostaviti u skladu sa specifikacijom koja se moze preuzeti po zahtevu.

 

Mesto isporuke:   “Prihvatni centar Adaševci”, Motel “Adaševci” Šid

 

Zahtev za preuzimanje dokumentacije poslati mejlom sa naslovom “028/MADAD/CON/2019” na memorandumu u elektronskoj formi na adresu  iombeograd@iom.int.

 

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti  na navedenu adresu do 13.09.2019, do 16.00 po lokalnom vremenu, zakasnele ponude nece biti prihvacene.

European Union Support to Migration Management in the Republic of Serbia