Zahtev za dostavljanje ponuda


Tags: 
RFQ

U okviru projekta “EU podrska Srbiji i bivsoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji u upravljanju migrantskom/izbeglickom krizom na Balkanskoj ruti”, koji finansira Evropska Unija, IOM poziva zainteresovana pravna lica da dostave ponude za:

  • 016/MADAD/CON/2018 - nabavku radova na rekonstrukciji ravnog krova objekta za smeštaj migranata u prihvatnom centru Adaševci u Adaševcima.

 

MADAD SR IOM Logo