Pod-regionalni konsultativni događaj na Zapadnom Balkanu o globalnom dogovoru za bezbedne, uređene i regularne migracije

Pod-regionalni konsultativni događaj o Globalnom dogovoru za bezbedne, uređene i regularne migracije (GCM) na Zapadnom Balkanu, održan u Sarajevu 29. juna 2017. godine, zasnovan je na nizu od šest nacionalnih informativnih događaja koji su predstavili Globalne dogovore za migracije i izbeglice. Nacionalne događaje su održali IOM i UNHCR, u bliskoj saradnji sa vladama u regionu i drugim relevantnim akterima. Kroz ove događaje su predstavljena oba dokumenta nacionalnim zainteresovanim stranama, uključujući državne institucije, civilno društvo, akademsku zajednicu, privatni sektor i međunarodnu zajednicu kako bi se osiguralo da sve zainteresovane strane budu upoznata sa procesima dva globalna Dogovora. Final Report of the Conference.

Sub-Regional Consultative Event In The Western Balkans On The Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration