Zahtev za dostavljanje ponuda

U okviru projekta “Specijalna mera za podršku Republici Srbiji na unapređenju sposobnosti graničnog upravljanja u kontekstu Evropske migracione krize – 2. faza”, koji finansira EU, IOM poziva zainteresovana pravna lica da podnesu Ponude za nabavku stacionarnih čitača pasoša. Ponuda mora biti podneta i upućena na adresu Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Skenderbegova 3, 11158 Beograd – Republika Srbija, u skladu sa uputstvom sadržanom u RFQ koji se nalazi u prilogu, najkasnije do 12.10.2017. do 12:00 časova po lokalnom vremenu. Zakasnele ponude neće biti uzete u razmatranje.
Link za preuzimanje dokumentacije: