Javni poziv za izbor izvođača radova - PONOVLJEN POZIV - PRODUŽEN ROK

PONOVLJEN POZIV - PRODUŽEN ROK - Međunarodna organizacija za migracije objavljuje JAVNI POZIV ZA IZBOR IZVOĐAČA RADOVA na renoviranju stambenog montažnog objekta u Prihvatnom centru ”Krnjača”. Objekat je prizemni, montažnog tipa, sa dve stambene jedinice, od kojih se svaka sastoji od smeštajne jedinice, kuhinje sa trpezarijom i kupatila. Za objekat je previđena adaptacija, kroz radove koji se vode kao tekuće održavanje. Rok za podnošenje ponuda je 19.08.2017. godine do 16h. Za sve dodatne informacije molim vas da nas kontaktirate kancelariju IOM-a na navedenim brojevima telefona ili putem e-maila. IOM Beograd Skenderbegova 3, 11158 Beograd - Tel: +381 11 3282 075 - Fax: +381 11 3281 425 - E-mail: iombelgrade@iom.int

Linkovi za preuzimanje dokumentacije:

Logo Eu SR IOM
IOM