Donacija terenskih vozila Upravi granične policiije od Japanskog fonda za hitnu pomoć

U regionalnom centru u Preševu, 13.septembra 2016. godine, organizovana je poseta delegacije Japanske Ambasade u Beogradu i Medjunarodne organizacije za migracije (IOM), tokom koje su Upravi granične policije Srbije donirana dva terenska vozila u okviru Projekta podrške migrantskoj krizi na ruti Zapadnog Balkana. Projekat je započet u oktobru 2015. godine kada se Srbija suočavala sa velikim izazovima u kontrolisanju iregularnih migracija.

Načelnik Uprave granične policije Srbije, general Milenko Božović, predstavio je delegaciji Japanske ambasade situaciju na teritoriji Republike Srbije, mere koje se sprovode, aktivnosti i nadležnosti regionalnog centra, kao i potrebe granične policije u daljem unapredjenju kapaciteta, tehničkih i ljudskih.

Prvi sekretar Japanske Ambasade, Josifumi Kano, istakao je važnost dobro koordinisanog odgovora Srbije na migrantsku krizu i naglasio značaj saradnje Japana i Srbije, podsetivši na pomoć i donacije Japana koje su i prethodnih godina bile usmerene ka pružanju dodatne podrške i podizanju kapaciteta institucija sistema.

Šef kancelarije IOM misije u Beogradu, Lidija Marković, predstavila je projektne aktivnosti sprovodjene u prethodnom periodu zahvaljujući doprinosu Japanske vlade, koje su bile usmerene pre svega na direktnu pomoć migrantima, ali i na obezbedjivanje dodatne podrške jedinicama granične policije na terenu angažovanih na sprovodjenju mera u situaciji povećanog priliva migranata i izbeglica.

Donacija terenskih vozila Upravi granične policiije od Japanskog fonda za hitnu pomoć
Donacija terenskih vozila Upravi granične policiije od Japanskog fonda za hitnu pomoćm Japanese emergency aid fund
Donacija terenskih vozila Upravi granične policiije od Japanskog fonda za hitnu pomoć