Saopštenje - dodatna bespovratna pomoć kao odgovor na izbegličku i migrantsku krizu u Republici Srbiji

Dana 20. januara 2016. godine Vlada Japana je odobrila dodatnu bespovratnu pomoć za projekte:

  • UNHCR (Urgentna pomoć za izbegličku krizu u Srbiji),
  • UNDP (Jačanje lokalne otpornosti u Srbiji: umanjivanje efekata migracione krize),
  • IOM (Podrška graničnoj policiji usled  povećanog priliva migranata kroz Zapadno-balkansku rutu) i
  • UNICEF (Jačanje urgentne pomoći za izbeglice i migrante, sa posebnim fokusom na decu u Srbiji)

kao odgovor na izbegličku i migrantsku krizu u Republici Srbiji saopštenje za javnost.

From the People of Japan