Asistirani Dobrovoljni Povratak i Reintegtacija

AVR je oblast delovanja koja je u IOM-a razvijena pre više od 20 godina. Samo u protekloj deceniji IOM je pomogao da se više od 1.6 miliona migranata širom sveta dobrovoljno i bezbedno vrati u svoje matične zemlje. IOM smatra AVR za nezaobilazan deo sveobuhvatnog pristupa upravljanju migracijama, koji kombinuje brzo i efikasno upravljanje granicama, delotvorno procesuiranje azilanata i brz, dostojanstven povratak i reintegraciju. Kancelarija IOM-a u okviru programa reintegracije pruža različite vidove pomoći: novčane donacije, direktnu pomoć povratnicima, informisanje i upućivanje u socijalne i druge službe  po dolasku, podršku za rešavanje ili unapređenje stambenog pitanja, isplatu pomoći, savetovanje o primeni individualnih projekata reintegracije, mogućnost pohađanja stručnih kurseva, pomoć pri osnivanju malih preduzeća (npr. poljoprivreda, zanatske radnje, krojačke radnje itd), obrazovanje (univerzitet ili drugi kursevi), školarina za decu koji se vraćaju sa svojim roditeljima, mogućnosti zapošljavanja ili pristupa agencije za zapošljavanje, časovi jezika za decu koja ne govore jezik zemlje svojih roditelja. Kancelarija IOM-a u Beogradu podržava redovno zemlje domaćine (u zapadnoj Evropi), sa informacijama koje se tiču državne uprava, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, stanovanja, zapošljavanja, reintegracije i pomoći u rekonstrukciji, obrazovanja itd.